Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Utworzono dnia 31.08.2017

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno w okresie od 01.10.2017–31.03.2020”

   Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób: - zapewniający osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz.1289) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 08.09.2017r do godz. 10.00 w sekretariacie ( pokój nr 11 )

2. Oferty złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.09. 2017r. o godz. 10.15

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie

Utworzono dnia 31.08.2017, 13:15

2. SIWZ

Utworzono dnia 31.08.2017, 13:15

3. Załączniki SIWZ

Utworzono dnia 31.08.2017, 13:16

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 08.09.2017, 11:55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 25.09.2017, 13:29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzono dnia 29.09.2017, 11:36

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 54

W poprzednim tygodniu: 351

W tym miesiącu: 1396

W poprzednim miesiącu: 1553

Wszystkich:

Imieniny

Lokalizacja