Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota

Utworzono dnia 03.04.2018

   Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota”

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Złota o długości 1587,0 mb - regulacja zaworów wodociągowych, - profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, - wykonanie podbudowy jezdni z kruszyw łamanych, - wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, - wykonanie oznakowania pionowego.

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna: - projekt budowlano-wykonawczy, - przedmiar robót budowlanych - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego, 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie nr 539599

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:44

1. SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:45

2. Dokumentacja projektowa - Decyzja środowiskowa

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:45

2. Dokumentacja projektowa - Opis techniczny

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:46

2. Dokumentacja projektowa - Sytuacja i przekroje

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:47

3. STWIOD - SST -Złota

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:48

4. Dokumentacja projektowa - organizacja ruchu cz. 1

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:49

4. Dokumentacja projektowa - organizacja ruchu cz. 2

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:49

5. Przedmiar robót

Utworzono dnia 03.04.2018, 16:49

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Utworzono dnia 06.04.2018, 10:03

Informacja z otwarcia ofert - Złota

Utworzono dnia 19.04.2018, 14:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Złota

Utworzono dnia 04.05.2018, 09:19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

Utworzono dnia 17.05.2018, 14:26

Zegar

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 353

W poprzednim tygodniu: 792

W tym miesiącu: 2093

W poprzednim miesiącu: 3033

Wszystkich:

Imieniny