Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

IX Sesja Rady Gminy Rybno 5 czerwca 2019 r.

Utworzono dnia 30.05.2019, 13:56

05.06.2019 - 05.06.2019 , 08:00 - 15:00


RADA GMINY RYBNO

96 - 514 RYBNO

ul. Długa 20

tel.,fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

 

 

                                                                                                    Rybno, dnia 28  maja 2019r.

 

Uprzejmie zapraszam na obrady  I Sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 roku o godz. 800  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.21.2019 z dnia 11 marca 2019r. w sprawie Statutu Gminy Rybno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.36.2019r. z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rybno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rybno za 2018 rok.

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018  rok,

c) odczytaniu Uchwały nr Pł.137.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii       o przedłożonych przez Wójta Gminy Rybno sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2018 rok,

d) zapoznaniu się z informacją o stanie mienia Gminy Rybno

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu  Gminy Rybno za 2018  rok.

a) zapoznaniem się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

b)odczytanie Uchwały nr PŁ 179.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rybno wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 1. Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019.
 3. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Rybno.

 

 

Zawiadomienie stanowi podstawę do usprawiedliwienia nieobecności w pracy w myśl art. 25 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz. U. z 2018r. , poz.994 z późn. zm.) - ,,Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracy organów gminy”

Przewodnicząca

Rady Gminy Rybno

/-/ Sylwia Feliga

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny