Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

VII Sesja Rady Gminy Rybno - Kandencja VIII 2018-2023

Utworzono dnia 04.03.2019, 09:24

11.03.2019 - 11.03.2019 , 09:00 - 15:00


RADA GMINY RYBNO

96-514 RYBNO ul. Długa 20

tel. ,fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

                Rybno, dnia 28 lutego 2019 r.

 

            Uprzejmie zapraszam na obrady VII Sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V i VI Sesji Rady Gminy.
 5. Wręczenie stypendiów naukowych Wójta Gminy.
 6. Informacje dotyczące działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 2019 r.
 7. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Rybno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Rybno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych Rady Gminy Rybno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Rybno za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Rybno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rybno” i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2019 roku.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2019.
 22. Informacje Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 23. Zapytania, wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwia Anna Feliga

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny