Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Wójt Gminy Rybno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera – 3/8 etatu

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Rybno.

2. Określenie stanowiska: kasjer w Referacie Finansowym.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:
 

1. Przyjmowanie wpłat i odprowadzanie podjętej gotówki.
2. Dokonywanie wypłaty gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów.
3. Prowadzenie bieżącej ewidencji oraz wydawanie i rozliczanie pobrania: czeków gotówkowych i rozrachunkowych, dowodów KP, KW.
4. Wypisywanie czeków rozrachunkowych i gotówkowych oraz podejmowanie gotówki do kasy.
5. Bieżące sporządzanie Raportów Kasowych oddzielnie dla każdego rodzaju środków oraz przekazanie ich wraz z dokumentami przychodowymi i rozchodowymi odpowiedniej komórce księgowości za potwierdzeniem odbioru.
6. Składanie zapotrzebowania na książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych
w Banku prowadzącym rachunki bankowe gminy oraz przeliczanie ilości blankietów czekowych i potwierdzanie ich odbioru.
7. Anulowanie mylnie wystawionych wpłat, pokwitowań oraz czeków zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Systemowe wsparcie przy obsłudze realizacji przelewów.
9. Obsługa terminala płatniczego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23.12.2019r.do godz. 15.00, pod adresem: Urząd Gminy w Rybnie, ul. Długa 20, 96–514 Rybno, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„ nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Szegóły w załącznikach

Załączniki:

1. Ogłoszenie
Utworzono dnia 13.12.2019, 19:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. RODO
Utworzono dnia 13.12.2019, 19:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Kwestionariusz
Utworzono dnia 13.12.2019, 19:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4 Oświadczenie
Utworzono dnia 13.12.2019, 19:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zarządzenie Nr 156 Wójta Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2019 r.
Utworzono dnia 17.12.2019, 18:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 3046
Utworzono dnia: 13.12.2019

Historia publikacji

  • 19.03.2024 13:36, Administrator
    Wyłączenie widoczności strony
  • 03.06.2022 10:08, Administrator
    Włączenie widoczności strony
  • 29.07.2021 14:37, Administrator
    Wyłączenie widoczności strony