Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2023

 

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe dotychczas.

 

Załączniki:

Uchwała Nr LXXVIII.388.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na 2024 rok

Uchwała Nr LXXVIII.387.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2024

Uchwała Nr LXXVIII.386.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXVIII.385.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXXVIII.384.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXVIII.383.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2023

Uchwała Nr LXXVIII.382.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2023

Uchwała Nr LXXVIII.381.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2023

Uchwała Nr LXXVIII.380.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2023

Uchwała Nr LXXVIII.379.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla terenu gminy Rybno

Uchwała Nr LXXVII.378.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.
Utworzono dnia 05.02.2024, 13:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Cypriany

Uchwała Nr LXXVII.377.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.
Utworzono dnia 29.01.2024, 12:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Uchwała Nr LXXVII.376.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.
Utworzono dnia 02.02.2024, 12:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXVII.375.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.
Utworzono dnia 02.02.2024, 12:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXVII.374.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2023 r.
Utworzono dnia 02.02.2024, 12:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2024

Uchwała Nr LXXVI.373.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 17 listopada 2023 r.
Utworzono dnia 02.02.2024, 12:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Rybnie na remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego wraz z remontem grobowca rodziny Zabłockich znajdujących się na cmentarzu parafialnym

Uchwała Nr LXXVI.372.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 17 listopada 2023 r.
Utworzono dnia 02.02.2024, 12:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie dla Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Rybnie

Uchwała Nr LXXVI.371.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 17 listopada 2023 r.
Utworzono dnia 02.02.2024, 12:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXXVI.370.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 17 listopada 2023 r.
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXV.369.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2023 r.
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXXV.368.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2023 r.
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXV.367.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2023 r.
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr LXXV.366.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2023 r.
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr LXXV.365.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 października 2023 r.
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr LXXIV.364.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2023 r.
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXXIV.363.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2023 r.
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXIV.362.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2023 r.
Utworzono dnia 01.02.2024, 12:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXIII.361.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 1 września 2023 r.
Utworzono dnia 18.09.2023, 14:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXXIII.360.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 1 września 2023 r.
Utworzono dnia 18.09.2023, 14:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXII.359.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 r.
Utworzono dnia 18.09.2023, 14:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXXII.358.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 r.
Utworzono dnia 18.09.2023, 14:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXII.357.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 r.
Utworzono dnia 18.09.2023, 13:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rybno

Uchwała Nr LXXII.356.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 r.
Utworzono dnia 15.09.2023, 12:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr LXXII.355.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lipca 2023 r.
Utworzono dnia 14.09.2023, 14:36, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę Nr LXXI.350.2023 z dnia 28 czerwca 2023r. Rady Gminy Rybno w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXI.354.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2023 r.
Utworzono dnia 14.09.2023, 14:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXXI.353.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2023 r.
Utworzono dnia 14.09.2023, 11:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXXI.352.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2023 r.
Utworzono dnia 14.09.2023, 10:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2022 rok

Uchwała Nr LXXI.351.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2023 r.
Utworzono dnia 14.09.2023, 10:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr LXXI.350.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 czerwca 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 14:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr LXX.349.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 14:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXX.348.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 14:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXX.347.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 14:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr LXX.346.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 14:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr LXX.345.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 14:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rybno na rzecz Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Uchwała Nr LXX.344.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 14:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr LXX.343.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 14:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr VI.18.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 17 stycznia 2019r.w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego Gminy Rybno w zakresie zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LXX.342.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 13:35, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2022 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 r.

Uchwała Nr LXIX.341.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 26 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 13:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXVIII.340.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 9 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 13:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwalę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXVIII.339.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 9 maja 2023 r.
Utworzono dnia 13.09.2023, 12:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXVII.338.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2023

Uchwała Nr LXVII.337.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXVII.336.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwalę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXVII.335.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 12:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Rybno, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności położonych na niej obiektów budowlanych

Uchwała Nr LXVII.334.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 11:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI.282.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącą własność Gminy Rybno

Uchwała Nr LXVII.333.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 11:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2023 r.

Uchwała Nr LXVII.332.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 11:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie funduszu sołeckiego w 2024 roku

Uchwała Nr LXVII.331.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 11:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LXVII.330.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2023 r.
Utworzono dnia 06.09.2023, 11:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2022 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2023

Uchwała Nr LXVI.329.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lutego 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 12:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXVI.328.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lutego 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 12:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie powołania skarbnika gminy

Uchwała Nr LXV.327.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 14 lutego 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 12:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwalę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXV.326.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 14 lutego 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 12:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwalę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXV.325.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 14 lutego 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 12:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy drogi ekspresowej S50 „Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od SIO (bez węzła) do DK 92 ( z węzłem)”

Uchwała Nr LXIV.324.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 11:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwalę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXIV.323.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 11:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXIV.322.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 11:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2023 rok

Uchwała Nr LXIV.321.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 10:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr LXIV.320.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 10:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 — 2023

Uchwała Nr LXIV.319.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 10:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr LXIV.318.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 30 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 15.03.2023, 10:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”

Uchwała Nr LXIII.317.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 14.03.2023, 16:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2023

Uchwała Nr LXIII.316.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 14.03.2023, 16:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LXIII.315.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 14.03.2023, 16:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok przyjętego Uchwałą Nr LVIII.298.2022 Rady Gminy Rybno z dnia 24 listopada 2022r.

Uchwała Nr LXIII.314.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 14.03.2023, 16:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr LXIII.313.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 10 stycznia 2023 r.
Utworzono dnia 14.03.2023, 15:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie odwołania skarbnika gminy

Informacje

Liczba wyświetleń: 663
Utworzono dnia: 10.03.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 05.02.2024 13:21, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr LXXVIII.388.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
  • 05.02.2024 13:21, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr LXXVIII.387.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.
  • 05.02.2024 13:20, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr LXXVIII.386.2023 Rady Gminy Rybno z dnia 13 grudnia 2023 r.