Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Petycje do Wójta Gminy

 

8.

Data złożenia petycji: 17.10.2022 r.

Podmiot wnoszący  petycję: Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052)

Przedmiot petycji: Wniosek o udzielnie informacji: "Petycja: Inicjatywa - Zapobiegajmy Epidemii - Zwalczanie Wirusów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.". 

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf): 4/2022

Przewidywany termin załatwienia petycji: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Dane dot. przebiegu postępowania  w tym zasięganych opinii: brak

Sposób załatwienia  petycji: Odpowiedź

 


 

7.

Data złożenia petycji: 04.05.2022 r.

Podmiot wnoszący  petycję: Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052)

Przedmiot petycji: Wniosek o udzielnie informacji: "Wnosimy petycję do Kierownika JST o to aby jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków zwiazanych kosztami zakupu energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszanymi przez wnioskodawcę w §1.4 niniejszego wniosku.". 

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf): 2/2022

Przewidywany termin załatwienia petycji: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Dane dot. przebiegu postępowania  w tym zasięganych opinii: brak

Sposób załatwienia  petycji: Odpowiedź

 


 

6.

Data złożenia petycji: 15.02.2022 r.

Podmiot wnoszący  petycję: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: Wniosek o udzielnie informacji: "Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza". 

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf): 1/2022

Przewidywany termin załatwienia petycji: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Dane dot. przebiegu postępowania  w tym zasięganych opinii: brak

Sposób załatwienia  petycji: Odpowiedź

 


 

5.

Data złożenia petycji: 08.04.2021 r.

Podmiot wnoszący  petycję: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: Wniosek o udzielnie informacji: "Dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 - szczegóły pod - https://podworko.nivea.pl". 

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf): 1/2021

Przewidywany termin załatwienia petycji: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Dane dot. przebiegu postępowania  w tym zasięganych opinii: brak

Sposób załatwienia  petycji: Odpowiedź

 


 

4.

Data złożenia petycji: 26.09.2019 r.

Podmiot wnoszący  petycję: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: Wniosek o udzielnie informacji: "Walka z patologiami przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - petycje i wnioski - do Gmin - sposobem na usprawnienie funkcjonowania JST-6 - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze". 

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf): 1/2019

Przewidywany termin załatwienia petycji: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Dane dot. przebiegu postępowania  w tym zasięganych opinii: brak

Sposób załatwienia  petycji: Odpowiedź , Odpowiedź 2

 


3.

Data złożenia petycji: 20.11.2018 r.

Podmiot wnoszący  petycję: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: Wniosek o udzielnie informacji o próbie wdrożenia w Gminie Rybno - Inicjatywa - Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin - Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze. 

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf): 3/2018

Przewidywany termin załatwienia petycji: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Dane dot. przebiegu postępowania  w tym zasięganych opinii: brak

Sposób załatwienia  petycji: Odpowiedź

 


 

2.

Data złożenia petycji: 15.11.2018 r.

Podmiot wnoszący  petycję: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: Wniosek o udzielnie informacji o próbie wdrożenia w Gminie Rybno - Inicjatywa - Jawność i Transparentność - Zmieniajmy Gminy na Lepsze. 

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf): 2/2018

Przewidywany termin załatwienia petycji: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Dane dot. przebiegu postępowania  w tym zasięganych opinii: brak

Sposób załatwienia  petycji: Odpowiedź

 

 

1.

Data złożenia petycji: 13.09.2018 r.

Podmiot wnoszący  petycję: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: Wniosek o udzielnie informacji o próbie wdrożenia w Gminie Rybno - rozpowrzechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Odwzorowanie cyfrowe petycji (pdf): 1/2018 ; 1a/2018 ; 1b/2018

Przewidywany termin załatwienia petycji: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Dane dot. przebiegu postępowania  w tym zasięganych opinii: brak

Sposób załatwienia  petycji: Odpowiedź

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 3474
Utworzono dnia: 25.09.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 17.01.2024 14:55, Administrator
    Edycja strony: Petycje do Wójta Gminy
  • 20.10.2022 11:45, Administrator
    Edycja strony: Petycje do Wójta Gminy
  • 14.10.2022 14:21, Administrator
    Edycja strony: Petycje do Wójta Gminy