Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.7.2022

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.7.2022
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: usługi
Wysokość wadium: brak
Termin składania ofert: 25-11-2022 11:00
Przedmiot zamówienia: odpady komunalne
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

   Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia¸ stanowiący załącznik nr 3 do SWZ oraz Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 15.11.2022, 10:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ - odpady komunalne 2023.pdf
Utworzono dnia 15.11.2022, 10:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy.pdf
Utworzono dnia 15.11.2022, 10:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 15.11.2022, 10:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - OPZ.pdf
Utworzono dnia 15.11.2022, 10:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 15.11.2022, 10:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - wykaz usług.pdf
Utworzono dnia 15.11.2022, 10:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz osób.pdf
Utworzono dnia 15.11.2022, 10:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz narzędzi i wyposażenia.pdf
Utworzono dnia 15.11.2022, 10:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc
Utworzono dnia 17.11.2022, 11:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx
Utworzono dnia 17.11.2022, 11:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - OPZ.doc
Utworzono dnia 17.11.2022, 11:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - projekt umowy.doc
Utworzono dnia 17.11.2022, 11:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - wykaz usług.doc
Utworzono dnia 17.11.2022, 11:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz osób.doc
Utworzono dnia 17.11.2022, 11:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz narzędzi i wyposażenia.doc
Utworzono dnia 17.11.2022, 11:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Utworzono dnia 22.11.2022, 16:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 22.11.2022 r..pdf
Utworzono dnia 22.11.2022, 16:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy_aktualizacja 22.11.2022.docx
Utworzono dnia 22.11.2022, 16:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 25.11.2022, 11:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.pdf
Utworzono dnia 25.11.2022, 11:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 12.12.2022, 07:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 20.12.2022, 12:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 905
Utworzono dnia: 15.11.2022
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:55, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.7.2022
  • 20.12.2022 12:07, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 12.12.2022 07:16, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.7.2022