Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.4.2024

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.4.2024
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: dostawa
Wysokość wadium: -
Termin składania ofert: 11-06-2024 11:00
Przedmiot zamówienia: Ogólne usługi publiczne
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

    W dniu 13.05.2024 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie”.


Zadanie realizowane jest w ramach pozyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – edycja 2024.


Dostawca zobowiązany będzie do zrealizowania przedmiotu umowy do dnia 14.08.2024 r.


Planowany termin składania i otwarcia ofert to 11.06.2024 r.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 1a do SWZ - OPZ wymagania.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 2 do SWZ - JEDZ.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 3 do SWZ - zobowiązanie podmiotu.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 4 do SWZ - grupa kapitałowa.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 5 do SWZ - oświadczenie o aktualności.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 6 do SWZ - wykaz dostaw.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 7 do SWZ - oświadczenia Wykonawcy art. 7 ust. 1 i art. 5k.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 8 do SWZ - oświadczenia podmiotu art. 7 ust. 1 i art. 5k.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 9 do SWZ - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 13.05.2024, 12:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienia treści SWZ_21.05.2024.pdf
Utworzono dnia 22.05.2024, 08:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zał. nr 1a do SWZ - OPZ wymagania_aktual. 21.05.2024.pdf
Utworzono dnia 22.05.2024, 08:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienia treści SWZ_07.06.2024.pdf
Utworzono dnia 07.06.2024, 11:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 11.06.2024, 11:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Utworzono dnia 16.06.2024, 18:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 16.06.2024, 18:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 88
Utworzono dnia: 13.05.2024
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 16.06.2024 18:31, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 16.06.2024 18:29, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
  • 11.06.2024 11:06, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf