Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.4.2023

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.4.2023
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: usługi
Wysokość wadium: 10 000,00 zł
Termin składania ofert: 04-05-2023  10:00
Przedmiot zamówienia: urządzenia grzewcze
Które postępowanie w tej sprawie: 2
Krótki opis:

 

   Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej.

 

Przedmiot umowy swoim zakresem obejmował będzie m.in.:
a) wymianę wraz z dostawą i montażem odnawialnych źródeł energii, tj. urządzeń grzewczych w 19 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rybno, przy czym wymienione zostaną czynniki grzewcze niskoemisyjne i wysokosprawne urządzenia grzewcze: kotły na pellet w ilości 7 szt. i piece gazowe kondensacyjne w ilości 12 szt. (w tym 6 szt. z zewnętrznym zbiornikiem paliwa);
b) przy kotłach olejowych w budynku publicznym (kompleks szkolny), zostaną wykonane prace polegające na montażu automatyki kotłowni i wykonaniu pozostałych prac wynikających z przedmiaru, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni;
c) opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej, opracowań technicznych oraz dokumentacji powykonawczej dla każdej z wykonywanych instalacji.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 18.04.2023, 12:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ.pdf
Utworzono dnia 18.04.2023, 12:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy.pdf
Utworzono dnia 18.04.2023, 12:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - JEDZ.pdf
Utworzono dnia 18.04.2023, 12:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - oświadczenie_sankcje.pdf
Utworzono dnia 18.04.2023, 12:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 18.04.2023, 12:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - dokumentacja projektowa_przedmiary.zip
Utworzono dnia 18.04.2023, 12:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz usług.pdf
Utworzono dnia 18.04.2023, 12:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - oświadczenie_grupa kapitałowa.pdf
Utworzono dnia 18.04.2023, 12:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienia treści SWZ_26.04.2023.pdf
Utworzono dnia 26.04.2023, 14:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Przedmiar_gaz_26.04.2023.pdf
Utworzono dnia 26.04.2023, 14:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 08.05.2023, 07:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert_04.05.2023.pdf
Utworzono dnia 08.05.2023, 09:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 23.05.2023, 13:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Utworzono dnia 07.06.2023, 10:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 433
Utworzono dnia: 18.04.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:57, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.4.2023
  • 13.03.2024 10:57, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.4.2023
  • 07.06.2023 10:45, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf