Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.5.2023

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.5.2023
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 35 000,00 zł
Termin składania ofert: 02-06-2023  11:00
Przedmiot zamówienia:

System gospodarki wodno-ściekowej

na terenie Gminy Rybno - Etap III

Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

   
   W dniu 02.05.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:

Zadanie nr 1  

 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rybnie”

Zadanie nr 2  

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rybnie”

Zadanie nr 3  

„Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Rybno”

Zadanie nr 4  

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi”

Zadanie nr 5  

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złota”

 

  Planowany termin składania i otwarcia ofert to 02.06.2023 r.

   

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 02.05.2023, 18:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ - SUW Etap III.pdf
Utworzono dnia 02.05.2023, 18:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy.rar
Utworzono dnia 02.05.2023, 18:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - formularz ofertowy.pdf
Utworzono dnia 02.05.2023, 18:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2a - tabela rozliczeniowa.pdf
Utworzono dnia 02.05.2023, 18:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 02.05.2023, 18:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - projekt umowy_SUW.pdf
Utworzono dnia 02.05.2023, 18:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - wykaz robót_doświadczenie wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 02.05.2023, 18:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz osób.pdf
Utworzono dnia 02.05.2023, 18:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz narzędzi i wyposażenia.pdf
Utworzono dnia 02.05.2023, 18:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Utworzono dnia 02.06.2023, 14:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 02.06.2023, 14:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 454
Utworzono dnia: 02.05.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:57, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.5.2023
  • 02.06.2023 14:15, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 02.06.2023 14:15, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf