Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

   Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny sporządzany na lata 2016-2020 dla Gminy Rybno z zakresu działań na rzecz rozwijania gospodarki niskoemisyjnej. 

PGN to rodzaj przewodnika systematyzującego działania, których realizacja ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń z terenów miejskich, a także, co równie istotne, podniesienie efektywności energetycznej i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE). Przygotowywany dokument otworzy również drogę podmiotom ubiegającym się o dotację w ramach funduszy europejskich na lata 2016-2020.

 


 

 

Zadaniem PGN jest osiągnięcie celów określonych w unijnym pakiecie energetyczno-klimatycznym (tzw. pakiet 3x20) do 2020 tj.:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%;
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20%;
 • redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20%.

 

Działania zawarte w Planie dla Gminy Rybno są ukierunkowane na cele w zakresie:

 • realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
 • łagodzenie skutków wzrostu cen energii,
 • zapobiegania wyczerpywania się zasobów,
 • zapewnienie konkurencyjności gospodarki,
 • promocji nowych wzorców konsumpcji,
 • adaptacji do skutków zmian klimatu,
 • ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Zapraszamy z zapoznaniem się z aktualizacją "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rybno"

 

ZAŁĄCZNIKI:

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja