Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Utworzono dnia 08.07.2024

 

    W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie nawiązał współpracę z Bankiem Żywności SOS w Płocku ul. Plac gen. Jarosława Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Paczki żywnościowe wydawane będą w budynku Parafialnym ul. Aleja Kasztanowa 4. W lipcu br. rozpocznie się pierwsze wydawanie paczek żywnościowych. O dniu wydawania paczek będą Państwo powiadomieni. Paczki żywnościowe wydawane będą po uprzednim zgłoszeniu się osoby zainteresowanej do pracownika socjalnego GOPS w Rybnie w celu uzyskania skierowania. Termin ostateczny zgłoszenia to 5 lipca 2024 r., po tym terminie zgłoszenie będzie nieważne.


Kryteria do otrzymania pomocy żywnościowej:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Skierowanie do
otrzymania paczki żywnościowej można uzyskać, gdy dochód nie przekracza:
2056,40 netto dla osoby samotnie gospodarującej,
1590,00 netto dla osoby w rodzinie,
oraz jednocześnie spełniają jeden z powodów określonych w ustawie o pomocy społecznej w art. 7. z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy domowej;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) uchylony
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Dochody będą weryfikowane na podstawie zaświadczeń o dochodach, odcinków renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom spełniającym powyższe kryteria bezpłatnie. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w GOPS lub dzwoniąc pod nr (46) 861-16-14 lub 500-115-268.

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 607

W poprzednim tygodniu: 685

W tym miesiącu: 1292

W poprzednim miesiącu: 3141

Wszystkich:

Imieniny

Lokalizacja