Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Wywiad z wójtem Damianem Jaworskim- inwestycje oraz pozyskane dofinansowania

Utworzono dnia 17.11.2023

 

 

1. Proszę powiedzieć o inwestycjach drogowych, jakie zostały w ostatnim czasie zrealizowane na terenie gminy Rybno oraz jakie inwestycje drogowe są obecnie wykonywane?


Pod koniec października zakończyły się prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”. Na wykonanie inwestycji Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych- Edycja II w kwocie prawie 2 600 000,00 zł. Całkowita wartość prac inwestycyjnych wyniosła około 2 700 000,00 zł.

Generalne remonty dróg gminnych zostały przeprowadzone w miejscowościach: Aleksandrów, Wężyki — Antosin, Jasieniec (trzy drogi), Rybionek, Wężyki, Sarnów, Karolków Szwarocki, Konstantynów, Wesoła, Złota. Łącznie inwestycje drogowe zostały przeprowadzone na 11 odcinkach dróg gminnych. Powstało 6,5 km nowych asfaltowych dróg gminnych. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa.

Dziękuję ministrowi Maciejowi Małeckiemu oraz członkowi Zarządu Powiatu w Sochaczewie Bożenie Samson za pomoc w pozyskaniu środków finansowych na remonty dróg gminnych.

Dziękuję Radnym Gminy Rybno za wyasygnowanie z budżetu Gminy Rybno środków finansowych na realizację zadania. Pracownikom Urzędu Gminy Rybno dziękuję za przygotowanie dokumentacji i merytoryczny nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji oraz mieszkańcom, sołtysom, którzy zabiegali o te drogi.

Dziękuję Panu Krzysztofowi Kłosowi za wykonanie dokumentacji projektowych oraz prowadzony nadzór nad remontem dróg. Firmie Rydmar z Juliopola wraz z kierownikiem budowy dziękuję za zrealizowanie inwestycji.

W październiku rozpoczęły się prace polegające przebudowie drogi gminnej Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka".

Na realizację inwestycji Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 180 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej Karolków Rybnowski — Nowa Wieś — Zygmuntówka wyniesie około 300 000,00 zł.

W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa oraz nowymi pionowymi znakami drogowymi na odcinku o długości 500 m. Wykonana zostanie również regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych oraz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych. Prace zmierzają ku końcowi. Większość prac została już wykonana.

Już wkrótce rozpocznie się generalny remont drogi gminnej Giżyczki Nastole — Karolków Rybnowski. Na realizację inwestycji gmina Rybno pozyskała dofinansowanie w kwocie prawie 410 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa na odcinku o długości 1 km 200 m. Przeprowadzona zostanie również regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.

Dodam, że wszystkie wykonane przebudowy, remonty dróg gminnych, powiatowych zwiększą bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i poprawią komfort życia mieszkańców.

 

2. W gminie Rybno sukcesywnie budowane jest i modernizowane oświetlenie uliczne. Jak przedstawiają się inwestycje związane z budową i modernizacją oświetlenia ?

 

Trwają prace polegające na budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki pozyskanemu przez Gminę Rybno dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR w kwocie prawie 900 000,00 zł. Całkowita wartość prac inwestycyjnych wyniesie blisko 920 000,00 zł.

Zakres prac obejmuje m.in. montaż nowych słupów, opraw oświetleniowych energooszczędnych typu led, wysięgników, szafek oświetleniowych wraz z układem pomiarowym, linii napowietrznej zasilającej oświetlenie — warkocza oświetleniowego, bezpieczników.

Nowe energooszczędne oświetlenie uliczne typu LED powstanie m.in. Aleksandrowie, Ćmiszewie Parcel, Jasieńcu, Karolkowie Szwarockim, Wężykach, Sarnowie, Cyprianach tzw. Zofiówce oraz zostało zmodernizowane w Rybnie przy ul. Wyszogrodzkiej, Długiej, Kasztanowej, Towarowej, Parkowej. Termin realizacji całej inwestycji to koniec lutego 2024 roku.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Koszajec. Zakres prac obejmuje m.in. montaż nowych słupów, opraw oświetleniowych energooszczędnych typu led, wysięgników, szafki oświetleniowej wraz z układem pomiarowym, linii napowietrznej zasilającej oświetlenie — warkocza oświetleniowego, bezpieczników.

Na wykonanie inwestycji Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu ''Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023''- "Mazowsze dla sołectw 2023". Całkowita wartość prac inwestycyjnych wyniesie około 30 000,00 zł.

Dodam Pani redaktor, że w ramach programu ''Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023'' energooszczędne oświetlenie uliczne typu – led zostało w tym roku wybudowane przy drodze powiatowej w miejscowości Karolków Szwarocki oraz na dwóch skrzyżowaniach dróg gminnych i odcinku drogi gminnej w miejscowości Ćmiszew Parcel, aby zapewnić bezpieczeństwo w newralgicznych miejscach. Całkowita wartość prac inwestycyjnych związanych z budową energooszczędnego oświetlenie ulicznego w tych trzech miejscowościach (Ćmiszew – Parcel, Karolków Szwarocki, Koszajec) wyniesie około 140 000,00zł.

Oświetlenie uliczne, które zostało wybudowane w tym roku, włączymy po spełnieniu formalności, wymogów w energetyce w Łowiczu.

Wykonane oświetlenie przy drogach gminnych i powiatowych poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i komfort życia mieszkańców.

 

3. Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o inwestycje, które są realizowane w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie. Proszę powiedzieć, jakie prace się zakończyły, a jakie są obecnie realizowane?

 

W połowie października na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego placu zabaw dla dzieci. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom finansowym z budżetu gminy Rybno. Zamontowane urządzenia to: zestaw sprawnościowy, zjeżdżalnia, huśtawka dwuosobowa. Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła około 50 000,00 zł. Możliwość spędzania czasu na atestowanym sprzęcie z pewnością wpłynie na rozwój dzieci, zapewniając tym samym bezpieczną zabawę.

Pod koniec października rozpoczęły się prace związane z modernizacją oświetlenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie". Gmina Rybno na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie w kwocie 305 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu "Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła". Całkowita wartość prac inwestycyjnych wyniesie około 160 000,00 zł. Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych na terenie szkoły.

Już wkrótce rozpocznie się remont kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie. Zakres prac będzie obejmował m.in.: remont ścian, podłóg, wymianę drzwi. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 80 000,00 zł w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Całkowita wartość prac inwestycyjnych wyniesie około 110 000,00 zł.

 

4. Kolejne dofinansoanie trafiło do gminy Rybno. Dofinansowanie na modernizacje budynków i obiektów stanowiących własność gminy Rybno. Proszę powiedzieć, ile wynosi kwota dofinansowania, skąd je samorząd pozyskał i jakie inwestycje zostaną zrealizowane ?

 

Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych: Edycja II. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w kwocie prawie 4 000 000,00 zł zostanie zrealizowana inwestycja pod nazwą „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność gminy Rybno”.

Zadanie polegać będzie na modernizacji infrastruktury społecznej służącej integracji społecznej mieszkańców gminy Rybno. Zostanie wykonany remont pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia. Obiekt zostanie dostosowany na potrzeby Gminnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Rybnie. Zmodernizowane zostaną pomieszczenia po byłym przedszkolu w Rybnie, gdzie w miejsce powstanie świetlica wiejska. Świetlica zlokalizowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie, będą z niej również korzystały dzieci w ramach zajęć świetlicowych. W ramach zadania wykonana zostanie również modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Rybno oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Złota.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 4 500 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność gminy Rybno” zostaną wykonane cztery zadania.

Zadanie nr 1 – zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłym przedszkolu na budynek świetlicy wiejskiej w Rybnie.

Zadanie nr 2 – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym ośrodka zdrowia na Gminne Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Rybnie.

Zadanie nr 3 – zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego w miejscowości Złota (sklepu) na świetlicę wiejską.

Zadanie nr 4 – modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Rybno.

 

5. Gmina Rybno pozyskała również dofinansowanie w ramach projektu ”Bez Smogu”. Proszę nam opowiedzieć o tym projekcie?

 

Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację działań w ramach projektu niekonkurencyjnego pod nazwą „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim”.

Pozyskane środki finansowe w kwocie prawie 1 400 000,00 zł przeznaczone zostaną na spełnienie wymogów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, jakimi są "Prowadzenie doradztwa energetycznego i ekologicznego", w ramach którego każdy samorząd gminny ma obowiązek zatrudnienia co najmniej jednego ekodoradcy.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym Gmina Rybno:

- zatrudni ekodoradcę,

- wyposaży stanowisko pracy ekodoradcy,

- wyposaży ekodoradcę w narzędzia i usługi niezbędnedo pracy,

- przeprowadzi działania edukacyjne,

- sfinansuje koszty audytów energetycznych i przeglądów kominiarskich w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie,

- zakupi samochód służbowy lub smogowóz oraz drona w ramach projektu.

Całkowita wartość realizacji projektu wyniesie około 1 600 000,00 zł.

Dziękuję Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz posłowi Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za przekazanie środków finansowych na realizację projektu.

 

6. Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

 

- Ja również dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia.

 

Autor: Maria Białkowska

 

Wersja audio — Wójt Damian Jaworski o bieżących sprawach gminy Rybno: [Link]

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 670

W tym miesiącu: 243

W poprzednim miesiącu: 2976

Wszystkich:

Imieniny

Lokalizacja