Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Wywiad z wójtem Damianem Jaworskim - za nami przełomowe lata, przed nami dalszy rozwój gminy w wyznaczonym kierunku

Utworzono dnia 02.04.2024

 

 

Ostatnie 5 lat to bardzo widoczne zmiany w gminie Rybno. Czy to były przełomowe lata?

- Tak, były to bardzo ważne lata, bo udało się zrealizować naprawdę wiele ważnych inwestycji – szczególnie tych długo wyczekiwanych. Nie jesteśmy bogatym samorządem, ale staramy się skorzystać z każdej szansy na bezzwrotne dotacje. Dzięki temu zrealizowaliśmy przedsięwzięcia, na które mieszkańcy czekali latami, jak przedszkole, ośrodek zdrowia czy przebudowy, remonty zniszczonych nawierzchni dróg.

Nie udałoby się tego dokonać, gdyby nie dobra współpraca radnych z wójtem, samorządu z mieszkańcami, zaangażowanie wielu jednostek, instytucji czy stowarzyszeń, i gdyby nie bezzwrotne dotacje rządowe na ważne projekty.

Tylko z programu rządowego Polski Ład pozyskaliśmy rekordowe niespełna 30 milionów złotych. Na same drogi pozyskaliśmy z kilku programów aż prawie 18 milionów złotych.

Tak jak powiedziałem przebudowujemy, remontujemy cały czas drogi – ostatnie 5 lat to około 30 km przebudowanych, wyremontowanych dróg gminnych, a przy naszym wkładzie własnym samorząd powiatowy przebudował około 13 km dróg powiatowych, które przebiegają przez naszą gminę. Ponadto, postawiliśmy na budowę nowego oświetlenia ulicznego i modernizację starego, wymieniając na nowe energooszczędne. Pozyskaliśmy na ten cel ponad 3 miliony złotych. Budujemy sieć wodno-kanalizacyjną, inwestujemy w ochronę środowiska, edukację, kulturę, sport, rekreację czy bezpieczeństwo mieszkańców - wspierając nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Nakłady finansowe na zakup wyposażenia i remonty gminnych jednostek OSP to blisko 6,5 miliona złotych wsparcia, przy czym 1 milion złotych to wkład własny gminy.

Wspomniałem o edukacji – nadmienię, że w latach 2019 – 2023 pozyskaliśmy na Szkołę Podstawową w Rybnie niespełna 3,5 miliona złotych, w tym na budowę przedszkola 2 203 109,00 zł. Oby kolejne lata były nie mniej efektywne dla nas w tej kwestii. Wydaje mi się, że ten czas nasz samorząd wykorzystał bardzo dobrze, bo składaliśmy wnioski na wszelkie dostępne projekty, które mogły poprawić warunki życia mieszkańców.

 

Czy to jest zasługa wójta Damiana Jaworskiego?

- To nie tylko moja zasługa, bo samorząd to gra drużynowa. Co prawda wiele przedsięwzięć zainicjowałem, byłem ich pomysłodawcą, ale nie wykonałbym ich bez odpowiedniego wsparcia i pomocy. Jednym z największych sukcesów samorządu gminy Rybno jest zebranie zespołu ludzi, którzy potrafią poradzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie za sobą realizacja tak ambitnych planów rozwojowych. Te kilkadziesiąt milionów pozyskanych na inwestycje to skrupulatnie wypełniane dokumentacje techniczne, wnioski o dotacje, dofinansowania, ogłaszane przetargi, a potem roboty, które trzeba nadzorować. Ważne jest też wsparcie Rady Gminy, sołtysów, przedsiębiorców, strażaków, stowarzyszeń i samych mieszkańców, pracowników Urzędu Gminy Rybno i jednostek organizacyjnych. To właśnie lokalna społeczność stwarza warunki do tak szybkiego rozwoju. Jeśli oni nie mieliby żadnych oczekiwań, nie zgłaszaliby uwag, propozycji - przed gminą nie byłoby tylu wyzwań.

Wszystkie te projekty i dofinansowania musiała zatwierdzić Rada Gminy. Bardzo się cieszę z dobrej współpracy z radnymi, którzy potrafią dojść do porozumienia, by kontynuować zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach i w każdym sołectwie. Zrozumienie i wzajemny szacunek wśród radnych jest bardzo ważny, bo tylko współpraca i dialog jest kluczem do sukcesu.

 

Jednak ostatnie lata to inwestycyjny bum…

- To prawda. Zrealizowaliśmy kilometry inwestycji drogowych, dwie kubaturowe – nowoczesne przedszkole i nowy ośrodek zdrowia – centrum medyczno - rehabilitacyjne. Rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy kompleksowo Stację Uzdatniania Wody w Nowej Wsi. Prawie w każdej miejscowości postawiliśmy nowe oświetlenie uliczne bądź wymieniliśmy stare lampy na nowe energooszczędne. Pojawiło się ono nie tylko przy drogach gminnych, ale i powiatowych. W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadziliśmy większe bądź mniejsze remonty, w tym termomodernizację strażnic, a nawet udało nam się zakupić średni samochód ratowniczo – gaśniczy z wyposażeniem dla OSP Erminów i lekki samochód  kwatermistrzowski dla OSP Jasieniec oraz pozyskać z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie średni samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Cypriany. Udało nam się również pozyskać środki finansowe w kwocie 1,8 miliona złotych na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Rybno.  Nowy samochód trafi do jednostki już w tym roku.

Zabezpieczyliśmy strażaków w potrzebny sprzęt i umundurowanie. Co dla mnie istotne, udało nam się zmodernizować część dachu a także salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie oraz przeprowadzić remont kuchni, sal lekcyjnych i pomieszczeń wraz z doposażeniem ich w nowoczesny sprzęt multimedialny. To tylko część inwestycji, które na przestrzeni ostatnich lat realizował samorząd. Lista naprawdę jest długa i można jeszcze wymieniać.

 

Ale też gmina sięgała po środki zewnętrzne na ważne inne przedsięwzięcia…

- Tu też wymienię kilka takich przykładów. Każdego roku pozyskujemy kilkadziesiąt tysięcy złotych na usuwanie azbestu z gospodarstw w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łącznie przez 5 lat otrzymaliśmy 136,5 tys. zł. Z tego samego Funduszu rokrocznie rolnicy mogli też usuwać odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag, na co także pozyskaliśmy pieniądze.

Ponadto, w ramach realizacji zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Rybnie” został zakupiony na potrzeby gminy: samochód dostawczy marki Volkswagen Transporter, ciągnik rolniczy, ładowacz czołowy, rozsiewacz komunalny, kosiarka tylno-boczna, zamiatarka oraz pług do odśnieżania. Gmina otrzymała na to 2 152 661,00 zł z Ministerstwa Finansów - z przeznaczeniem na wsparcie w zakresie kanalizacji, wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę. Wymieniony sprzęt, poza obsługą sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Rybnie również wykorzystywany jest do różnego rodzaju prac m.in. remontowych, porządkowych na terenie całej gminy.

Z kolei, dzięki porozumieniu zawartemu w maju 2021 roku między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Urzędem Gminy został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy za jego pośrednictwem mogą uzyskać informacje na temat dofinansowania i termomodernizacji budynków stanowiących ich własność, uzyskać pomoc przy składaniu wniosków o dofinansowanie z Funduszu na wymianę pieca, termomodernizację budynków, wymianę okien, drzwi, montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Przystąpienie do współpracy z WFOŚiGW zwiększyło dostęp do programu oraz usprawniło proces jego wdrażania.

Zrealizowaliśmy wiele innych programów, które służą mieszkańcom, np.: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej czy posiłek w szkole i w domu. Przedsięwzięcia te gmina wykonuje przez swoje placówki –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie, Gminną Bibliotekę Publiczną. Są też oddolne inicjatywy i programy pomocowe, skierowane do osób potrzebujących, seniorów czy niepełnosprawnych.

Rozwój to nie tylko „twarde” inwestycje w infrastrukturę, ale także organizowanie wydarzeń o charakterze integracyjnym, promocyjnym – tj. kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych a także ważnych uroczystości państwowych. Jak na tak małą gminę kalendarz wydarzeń jest bogaty.

- To prawda, ważna jest organizacja wspomnianych wydarzeń. Staram się, by mieszkańcy mieli zapewnione atrakcje kulturalne czy sportowe blisko swego domu. Integracja mieszkańców to ważny element rozwoju gminy. Stwarzamy możliwość do spotkań ze znajomymi, sąsiadami czy spędzenia wolnego czasu z najbliższą rodziną. W tygodniu nie zawsze mamy na to czas, ale już w weekend tak. Niektóre przedsięwzięcia sam zainicjowałem, i jak widać przyjęły się, co mnie bardzo cieszy.

Organizujemy: Bal Seniora, Gminne Obchodny Dnia Sołtysa, koncert z okazji Dnia Kobiet, Spotkanie przy pączku, Kiermasz Wielkanocny, Bożonarodzeniowe Spotkanie ze św. Mikołajem, Wieczorek Wigilijny dla seniorów, osób niepełnosprawnych, samotnych z terenu gminy Rybno. Organizujemy także: Wielką Rybnowską Majówkę, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Rodzinny Piknik Kajakowy wraz z zawodami o puchar wójta, Wielką Wakacyjną Potańcówkę, czyli Powitanie Lata w Matyldowie, Wakacyjny Piknik Muzyczny, Festyn Odpustowy św. Bartłomieja Apostoła - Wielkie Wydarzenie Muzyczne. Odbywały się też zawody konne, biegi przełajowe, spacery nordic walking, pokazy maszyn rolniczych, mazurskie grzybobrania.

Mamy też sportowe wydarzenia jak: Halowy Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rybno, Wielki Mecz Strażacki, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, spływ kajakowy, Bieg Niepodległościowy, Rajd Rowerowy, Międzypowiatowy Turniej Piłki Halowej czy zawody wędkarskie.

Warto nadmienić, iż bardzo często wymienionym wydarzeniom towarzyszą zbiórki dla potrzebujących, które organizujemy wspólnie m.in. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej , robimy, a następnie rozwozimy wigilijne, wielkanocne paczki dla osób starszych, samotnych i potrzebujących. Organizujemy też z Gminną Biblioteką Publiczna w Rybnie i Szkołą Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie wyjazdy do teatru, kina i wycieczki krajoznawcze.

Od kiedy jestem wójtem organizowane są z odpowiednim charakterem i powagą uroczystości państwowe, patriotyczne, historyczne. Mieszkańcy bardzo chętnie uczestniczą w nich. Upamiętniamy m.in. rocznicę Bitwy nad Bzurą,  czy odzyskanie przez Polskę Niepodległości, rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego.

 . W kwietniu np. spotykamy się w Bronisławach na mszy polowej w rocznicę boju Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Socha” w Bronisławach. 

 

A jak ocenia pan 5 lat swego urzędowania?

- Starałem się zawsze podejmować przemyślane decyzje. Mocno zastanawiałem się, które rozwiązania będą najlepsze, które inwestycje pilniejsze do wykonania w danym momencie, na które drogi w pierwszej kolejności złożyć wniosek o dofinansowanie. Konsultowałem się w kwestiach tych z radnymi, panią skarbnik i sekretarzem gminy.

Dużo rozmawiałem z mieszkańcami, uczestniczyłem w różnych spotkaniach a więc też poznałem ich potrzeby, bolączki. Wsłuchiwałem się uważnie w ich głosy i brałem pod uwagę ich zdanie. Dlatego dziś nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie – to ocenią mieszkańcy w najbliższych wyborach. Jednak fakt, że Rada Gminy oceniała pozytywnie moje działania, udzielając wotum zaufania i absolutorium, potwierdza, że moje decyzje były dobre. Skoro oni byli jednogłośni w tej sprawie, to ja się tylko z tego cieszę i pracuję dalej w tym kierunku.

 

A czy były sprawy, problemy, które spędzały panu sen powiek?

- Była taka jedna sprawa, która nie dawała mi długo spokoju. Miałem nieprzespane nocy z jej powodu… Sprawa, o której mówiono w mediach ogólnopolskich. W kwietniu 2020 roku w magazynie po upadłej hurtowni owoców w Jasieńcu - odnaleziono blisko dwa tysiące palet ze zbiornikami pełnymi chemicznych, trujących płynów. Na szczęście, dzięki skutecznym działaniom udało się pozyskać znaczące środki, których nasz samorząd nie posiadał w swoim budżecie i nie mógł usunąć niebezpiecznych odpadów. Tym samym, po trzech latach - problem z nielegalnym składowiskiem został rozwiązany. Na jego usunięcie wydano 10 milionów złotych. Pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6 milionów zł oraz z budżetu województwa mazowieckiego 4 miliony zł, które w 100% pokryły koszty prac związanych z usunięciem niebezpiecznych odpadów.

To był bardzo trudny i ciężki temat, z jakim musieliśmy się jak najszybciej uporać. Były to odpady niebezpieczne, pochodzące z produkcji materiałów wybuchowych oraz przemysłu chemicznego, farbiarskiego, lakierniczego i motoryzacyjnego. W dwóch halach oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie znajdowały się około 1864 palety załadowane mauzerami (poj. 1000 l.) oraz metalowymi beczkami (poj. 200 l, po 4 szt. na palecie). Na terenie nieruchomości stwierdzono również rozlewiska nieznanych substancji o chemicznym zapachu oraz kilka palet z przeterminowaną żywnością.

Z budżetu gminy nic nie dopłacaliśmy do realizacji tego zadania a muszę zaznaczyć, iż rzadko któremu samorządowi udaje się pokryć w 100 procentach usunięcie takich odpadów pozyskanymi środkami w 100%.

Determinacja w rozwiązaniu tego problemu była ogromna. Mam dziś tylko nadzieję, że znajdą się winni i odpowiedzą za ten proceder przed odpowiednimi organami państwowymi a na naszym terenie więcej taki incydent nie będzie miał miejsca.

W swej pracy wykazywał pan dużą aktywność, jeśli chodzi o uczestnictwo w różnych wydarzeniach gminnych.

- To moja praca i obowiązek, ale też wyraz szacunku dla pracy i działań innych. Nie jestem wójtem od 7.00 do 15.00 – od poniedziałku do piątku. Jeśli ktoś mnie zaprasza na jakieś spotkanie, zebranie, uroczystość lub, gdy jako gmina organizujemy jakieś wydarzenie – uważam za swój obowiązek uczestniczyć w nim. Jestem wójtem wszystkich mieszkańców gminy. Bardzo często poświęcam swój prywatny czas na sprawy gminy. Zdarza się, że weekend lub święta państwowe upływają pod znakiem pracy.

 

Jakie zatem są priorytety na kolejne lata?

- Nie zamierzam zwalniać tempa i dalej rozwijać gminę. Naszym priorytetem są cały czas drogi, mamy około 155 km dróg gminnych i lokalnych a przez gminę przebiega 36,5 km dróg powiatowych, więc jest co przebudowywać i remontować Będziemy składać wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych, ale nie tylko. Zamierzam kontynuować dobrą współpracę z samorządami: gminnymi, powiatowym, województwem mazowieckim i jednostkami rządowymi.

Jako wójt gminy Rybno będę starać się dbać o sołectwa, ponieważ każde jest dla mnie jednakowo ważne. Liczę na współpracę, jestem otwarty na sugestie, pomoc, dobre rady - jak dotychczas.

Tylko odpowiedzialne zarządzanie gminą umożliwi jej dalszy dynamiczny rozwój. Mam plan działania na następne 5 lat. W nadchodzącej kadencji zamierzam podjąć działania zmierzające do budowy nowoczesnego żłobka dla dzieci. Będę kontynuować rozwój infrastruktury drogowej - gminnej i powiatowej, budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w kolejnych miejscach gminy Rybno. Będę wspierać działania, zmierzające do budowy nowego posterunku policji w Rybnie. Zależy mi na dalszym rozwoju naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Musimy też zmodernizować Oczyszczalnię Ścieków oraz Stacje Uzdatniania Wody na terenie Gminy. Dołożę wszelkich starań, aby dokończyć powstanie Gminnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej dla mieszkańców wraz z utworzeniem świetlic wiejskich w Rybnie i Złotej. Wiem, że mieszkańcy chcą, by powstały nowe strefy rekreacji i relaksu na terenie gminy. Będę też zabiegać o poszerzenie oferty na bezpłatny transport publiczny oraz o wprowadzenie dodatkowych linii autobusowych poza granice naszego powiatu. Zadań i wyzwań jest sporo – moja lista jest długa, ale realna do wykonania.

Tak jak przez ostatnie 5 lat oczkiem w naszej głowie były sprawy związane z oświatą i edukacją, tak, zapewniam, nadal będę czynił starania, by poprawić warunki nauki uczniom i pracy nauczycielom w naszej Szkole w Rybnie. Wiele zrobiono w ostatnich latach, ale potrzeb wciąż jest sporo. Przed nami kolejne inwestycje w oświatę. Ważna jest też dla mnie kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorów, Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołem “Apasjonata”, jednostkami OSP, Centrum Szkolenia Piłkarskiego w Rybnie czy nowo powstałym Gminnym Klubem Piłkarskim a także innymi stowarzyszeniami, które powstaną. Liczę, że wspólne przedsięwzięcia przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom.

 

I na koniec ostatnie pytanie - dlaczego zdecydował się pan na ponowny start w wyborach i ubieganie się o fotel wójta gminy Rybno?

- Zawsze w pracy towarzyszyła mi myśl, że chcę zmieniać naszą gminę na miejsce przyjazne do zamieszkania, na miejsce dobre i bezpieczne do życia, wychowywania dzieci, prowadzenia swojej działalności czy gospodarstwa.

Pełnienie funkcji wójta to pewnego rodzaju misja i funkcja społeczna, a nie tylko forma pracy zawodowej.

Funkcja wójta wymaga kreatywności oraz umiejętności podejmowania szybkich i odważnych decyzji. Myślę, że w tej roli się sprawdzam dobrze a nowych wyzwań się nie boję, co wielokrotnie udowodniłem.

Można zadać sobie pytanie - czy w ostatnich lata zrobiono cokolwiek, aby tej gminie nadać właściwy kierunek rozwoju? Wydaje mi się, że tak, i to bardzo dużo. Mam w tym pewien udział, a startowałem 5 lat temu jako osoba bez doświadczenia w zarządzaniu samorządem. Teraz, po latach wcale nie jest łatwiej pracować, bo wciąż rodzą się nowe problemy do rozwiązania, ale mam już za sobą doświadczenie, które będzie tylko procentować. Jestem osobą otwartą na ludzi, mocno zaangażowaną w życie lokalnej społeczności. Osoby, które mnie znają doskonale wiedzą, że nie jestem człowiekiem impulsywnym czy wybuchowym, ani problematycznym we współpracy, zawsze szukam pragmatycznych rozwiązań, które łączą, a nie dzielą. Za namową wielu osób i po własnych przemyśleniach postanowiłem wystartować na wójta gminy Rybno. Praca ta jest momentami trudna, stresująca, odpowiedzialna, ale też daje moc pozytywnej adrenaliny, możliwość pomagania innym, poprawiania warunków życia i integracji mieszkańców a na tym najbardziej mi zależy. Urząd Gminy był i jest otwarty na mieszkańców a sama gmina jest niezwykle bogata ludźmi i ich energią.

Uważam, że największym bogactwem gminy Rybno są jej mieszkańcy, bo oni tworzą tę wspólnotę, dla ich lepszego życia realizowane są różne przedsięwzięcia i inwestycje, ale też, co ważne, to oni generują dochód gminy. Bez ich podatków nie byłoby samorządu i realizacji ważnych zadań. Szanuję potrzeby ludzi, chciałbym, by były zauważane i w miarę możliwości realizowane przy moim współudziale.

Naszym celem, bo nie tylko moim, ale też radnych, startujących z mojego komitetu jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój i poprawę bezpieczeństwa, by się nam wszystkim lepiej żyło, i by inni, spoza naszej gminy nam tego zazdrościli i sami chcieli się tu osiedlać. Wszyscy doskonale widzą, jak wiele inwestycji udało się zrealizować w gminie w ostatnich latach. Należy zrobić wszystko, aby konsekwentnie kroczyć tą wyznaczoną drogą, a ja i moi kandydaci do Rady Gminy są tego gwarantem.

 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

- Ja również dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia.


Autor: Maria Białkowska

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 169

W poprzednim tygodniu: 1053

W tym miesiącu: 1939

W poprzednim miesiącu: 3225

Wszystkich:

Imieniny

Lokalizacja