Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7011.12.2.2017

Utworzono dnia 11.08.2017

   Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sarnów”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Sarnów o długości 178 m, szerokości jezdni ok. 3,50 m. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy jezdni, wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy i oznakowania.

Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlano-wykonawczy,  przedmiar robót budowlanych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  • Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
  • Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, ubezpieczeniem budowy, wykonaniem zabezpieczania terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót), zgodnie z BHP, odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 25.09.2017 r.

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 22.08.2017 roku, do godziny    10.00 w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy Rybno,      ul. Długa 20, 96-514 Rybno 

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączniki znajduję się w załącznikach dokumentu.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe - pełna treść

Utworzono dnia 11.08.2017, 11:56

Załączniki do zapytania ofertowego

Utworzono dnia 11.08.2017, 11:55

Przedmiar robót

Utworzono dnia 11.08.2017, 11:55

Dokumentacja techniczna

Utworzono dnia 11.08.2017, 11:55

Zawiadomienie o wyborze oferty

Utworzono dnia 25.08.2017, 13:11

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 294

W poprzednim tygodniu: 322

W tym miesiącu: 1388

W poprzednim miesiącu: 1930

Wszystkich:

Imieniny

Lokalizacja