Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7011.9.1.2018

Utworzono dnia 17.08.2018

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 43 we wsi Ćmiszew Parcel    

  1. Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 43 we wsi Ćmiszew Parcel na odcinku o długości 460,00 m.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

    1) oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych – 1242,00 m²,

    2) skropienie emulsją asfaltową nawierzchni  – 1242,00 m²

    3) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna

        ilości 125 kg/m²  – 1242,00 m²

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

    1) organizację i zabezpieczenie terenu budowy,

    2) zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

    3) uporządkowanie terenu po budowie,

    4) sporządzenie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej,

    5) oraz wszelkie inne prace określone w projekcie budowlanym i przedmiarze robót, nie objęte w

        niniejszej dokumentacji, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

4. Szczegółowy zakres robót oraz opis przedmiotu zamówienia określają:

    1) dokumentacja wykonawcza

    2) przedmiar robót

5. Wykonawca powinien zapoznać się z terenem budowy (dokonać wizji w terenie).

3.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2018 r.

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2018 roku, do godziny 10.00  w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

ZAŁĄCZNIKI:

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 353

W poprzednim tygodniu: 791

W tym miesiącu: 1275

W poprzednim miesiącu: 3375

Wszystkich:

Imieniny

Lokalizacja