Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

 


 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. 2020 poz. 1057z późn. zm) w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu ofertę realizacji zadania.Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy zgłaszać na załączonym formularzu do sekretariatu Urzędu Gminy Rybno  lub pocztą elektroniczną na adres e-mail : sekretariat@gminarybno.com w terminie do dnia 5  sierpnia  2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.


                                                                                                     Wójt Gminy Rybno

                                                                                                      /-/ Damian Jaworski

 

 


 

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja