Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502W Giżyczki Nastole –Karolków Rybnowski

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania "Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502W Giżyczki Nastole –Karolków Rybnowski"
 
 
 
 
  • W  dniu 12 października 2023r.  nastąpiło podpisanie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rybno umowy na dofinansowanie inwestycji pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej  nr 380502W Giżyczki Nastole –Karolków Rybnowski”. W ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Rybno otrzyma 407 763,91  złotych, przy łącznym planowanym koszcie wykonania prac na poziomie  582 519,88zł 
 
  • Przedmiotem zadania jest remont nawierzchni drogi gminnej nr 380502W 380502W Giżyczki Nasotle- Karolków Rybnowski w miejscowości Karolków Rybnowski na odcinku km 0+000,00- 1+180,00, szerokość istniejącej jezdni wynosi 3,6, m. Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego  w bardzo złym stanie z licznymi ubytkami i spękaniami. Remont zostanie wykonany na całym odcinku o długości 1180 mb. Wykonane zostaną prace polegające na robotach przygotowawczych, istniejąca nawierzchnia asfaltowa zostanie na całym odcinku  oczyszczona mechanicznie                             i skropiona emulsją asfaltową (4253,66 m²). Po przygotowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej wykonane zostanie wyrównanie warstwą wyrównawczą betonu asfaltowego w ilości 100kg/m² (425,366 t) oraz położona zostanie Nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych  asfaltowych  o gr. 4 cm (warstwa ścieralna 4253,66 m²). Istniejące pobocza o szerokości 75 cm  z kruszywa na całym odcinku drogi zostaną wyremontowane poprzez  wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm (1775,93 m²). Podczas wykonywania remontu zostanie przeprowadzona regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych w ilości 7 szt.
 
  • Dnia 13.12.2023 roku została podpisana umowa na realizacje  robót z  DROG-BET Marcin Głuchowski ul. Gawłowska 179A, 96-500 Sochaczew. Termin zakończenia prac ustalono na dzień  17 czerwca 2024 roku. 
  • Koszt całkowity wykonania prac wyniesie  476 579,19 zł 
  • Koszt klasyfikowany zadania 475 127, 79 zł
  • Wysokość dofinansowania z RFRD – 332 589,45 zł 
 
 
Celem zadań jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców. 
 

 

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja