Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Przebudowa dróg gminnych nr 380514W Sarnów – Wężyki, nr 380515W Antosin – Giżyce

   
Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 380514W Sarnów- Wężyki, nr 380515W Antosin – Giżyce"
 
 
 
 
 
   Miło nam poinformować, że w dniu 15 lipca 2021 r. nastąpiło podpisanie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rybno umowy na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 380514W Sarnów – Wężyki, nr 380515W Antosin – Giżyce”. W ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Rybno otrzyma 592 731,26 złotych, przy łącznym koszcie przebudowy dróg wynoszącym 1 204 511,43 zł.
 
 
Zadanie będzie polegać na przebudowie dwóch odcinków dróg:
1. Na odcinku drogi gminnej nr 380514W Sarnów-Wężyki zostanie wykonanie jednej dwukierunkowej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 4,50 m, o długości 1 553,54 m, z obustronnymi poboczami 0,75 cm, oraz wykonanie mijanek w odległości nie większej niż 300 m, o szerokości 1 m. Wykonany zostanie kanał technologiczny wraz ze studniami. Wykonane zostanie oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu.
 
 
2. Na odcinku drogi gminnej 380515W Antosin-Giżyce zostanie przebudowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 3,50 m, o długości 1309,76 m z obustronnymi poboczami 0,75 cm, oraz wykonanie mijanek w odległości nie większej niż 500m od siebie z zapewnieniem ich wzajemnej widoczności.  W profilu podłużnym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej rzędne o około 13 cm. Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie drogi. Wykonane zostanie oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu. 
 
 
Umowy na realizacje inwestycji zostały podpisane w dniu 07-06-2021 roku. Wykonawcą na dwa zadania została Firma DROG-BET Marcin Głuchowski ul. Gawłowska 179A, 96-500 Sochaczew. Termin zakończenia prac, dla zdań to 18 maja 2022 r.
 
  • Do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380514W Sarnów-Wężyki" podpisano z wykonawcą następujące aneksy: aneks nr1 z dnia 27.08.2021 r. - dotyczył zmiany przedstawiciela wykonawcy na budowie-kierownika budowy' aneks nr2 z dnia 29.10.2021 r. - dotyczył przedłużenia terminu robót do dnia 30 listopada 2021 r.; aneks nr3 z dnia 30.11.2021 r. - dotyczył przedłużenia terminu robót do dnia 21.12.2021 r.; aneks nr4 z dnia 20.12.2021 r. - dotyczył przedłużenia terminu robót do dnia 23.12.2021 r; aneks nr5 z dnia 23.12.2021 r. - dotyczył przedłużenia terminu robót do dnia 30.04.2022 r.; aneks nr6 z dnia 30.04.2022 r.- dotyczył przedłużenia terminu robót do dnia 18.05.2022 r.

 

  • Do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380515W Antosin-Giżyce" podpisano z wykonawcą następujące aneksu: aneks nr1 z dnia 27.08.2021 r - dotyczył zmiany przedstawiciela wykonawcy na budowie-kierownika budowy' aneks nr2 z dnia 29.10.2021 r. - dotyczył przedłużenia terminu robót do dnia 30 listopada 2021 r.; aneks nr3 z dnia 30.11.2021 r. - dotyczył przedłużenia terminu robót do dnia 21.12.2021 r.; aneks nr4 z dnia 20.12.2021 r. - dotyczył przedłużenia terminu robót do dnia 23.12.2021 r; aneks nr5 z dnia 23.12.2021 r. - dotyczył wykonania robót dodatkowych na kwotę 19 048,90 zł i wartość wynagrodzenia dla wykonawcy wynosi 541 546,93 zł, ponadto aneks nr5 dotyczy wydłużenia robót do dnia 30.04.2022 r.
 
Celem zadań jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców. 
 
 
 

 

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja