Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania "Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502W Giżyczki Nastole –Karolków Rybnowski"
 
 
 
 
  • W  dniu 12 października 2023r.  nastąpiło podpisanie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rybno umowy na dofinansowanie inwestycji pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej  nr 380502W Giżyczki Nastole –Karolków Rybnowski”. W ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Gmina Rybno otrzyma 407 763,91  złotych, przy łącznym planowanym koszcie wykonania prac na poziomie  582 519,88zł 
 
  • Przedmiotem zadania jest remont nawierzchni drogi gminnej nr 380502W 380502W Giżyczki Nasotle- Karolków Rybnowski w miejscowości Karolków Rybnowski na odcinku km 0+000,00- 1+180,00, szerokość istniejącej jezdni wynosi 3,6, m. Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego  w bardzo złym stanie z licznymi ubytkami i spękaniami. Remont zostanie wykonany na całym odcinku o długości 1180 mb. Wykonane zostaną prace polegające na robotach przygotowawczych, istniejąca nawierzchnia asfaltowa zostanie na całym odcinku  oczyszczona mechanicznie i skropiona emulsją asfaltową (4253,66 m²). Po przygotowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej wykonane zostanie wyrównanie warstwą wyrównawczą betonu asfaltowego w ilości 100kg/m² (425,366 t) oraz położona zostanie Nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych  asfaltowych  o gr. 4 cm (warstwa ścieralna 4253,66 m²). Istniejące pobocza o szerokości 75 cm  z kruszywa na całym odcinku drogi zostaną wyremontowane poprzez  wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm (1775,93 m²). Podczas wykonywania remontu zostanie przeprowadzona regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych w ilości 7 szt.
 
  • Dnia 13.12.2023 roku została podpisana umowa na realizacje  robót z  DROG-BET Marcin Głuchowski ul. Gawłowska 179A, 96-500 Sochaczew. Termin zakończenia prac ustalono na dzień  17 czerwca 2024 roku. 
  • Koszt całkowity wykonania prac wyniesie  476 579,19 zł 
  • Koszt klasyfikowany zadania 475 127, 79 zł
  • Wysokość dofinansowania z RFRD – 332 589,45 zł 
 
 
Celem zadań jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców. 
 

 

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja