Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

 

 • RGK.7021.3.3.2020 - oferta na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno w 2021 i 2022 r."

 • RGK.7021.1.2020 - oferta na wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Rybno w sezonie zimowym 2020/2021.

 • RGK.7225.1.2020 - oferta na wykonanie przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rybno.

 • RGK.7011.5.2020 - oferta na wykonanie zamówienia pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ewid. 110 we wsi Konstantynów".

 • RGK.041.11.2018 - przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad wymianą urządzeń grzewczych oraz dostawą i montażem odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych i publicznych na terenie gminy Rybno, zwanych dalej „robotami" zgodnie z Projektem Budowlanym.

 • ​RGK.041.2.2020 - oferta cenowa na wykonanie usługi pn.: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rybno.

 • RGK.7011.3.2020 - oferta na nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380519W Rybno – Karolków Rybnowski”

 • Fn.271.5.2020 - przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 150.000.00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w 2020 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic w miejscowości Rybno"

 • RGK.041.6.2020 - oferta na: „Usuwanie azbestu z terenu  Gminy Rybno w 2020 roku". Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania  wyrobów zawierających azbest  w ramach zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rybno w 2020 roku"

 • RGK.7011.2.2020 - oferta na nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 380526W Jasieniec - Złota”

 • RGK.7011.1.2020 - oferta na nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380523W Ćmiszew Parcel - Józin”

 • RGK.041.4.2020 - przemiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na zakup 22 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn.„ Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej."

 • RGK.7021.1.18.2020 - przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem kruszywa drogowego łamanego, kwarcytowego o naturalnej barwie jasnoszarej, szarej, żółto-szarej, ciemnoszarej z wyłączeniem barwy czerwonej w ilości 1000 ton, o uziarnieniu 0-31,5 mm w ramach prac utrzymaniowych dróg gminnych.

 • Fn.271.1.2020 - oferta na "obsługę bankową budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych Wójt gminy Rybno zaprasza do przedstawienia oferty na poniższe zamówienie. Przedmiot zamówienia: Obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych."​​

 • RGK.7240.1.2020 - oferta na "wykonanie i montaż dziewięciu wiat przystankowych przy drogach stanowiących trasę dowozu dzieci do szkoły w gminie Rybno zgodnie z projektem architektoniczno – budowalnym stanowiącym załącznik nr 3. Wykonanie i montaż wiat przystankowych ma na celu poprawę warunków oczekiwania dzieci na przyjazd autobusu, przy zmiennych warunkach pogodowych oraz bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu."

 • RGK.041.1.2020oferta na "realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu  odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Rybno."

 

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja