Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

 

  • RGK.7021.1.31.2022 - przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rybno w sezonie zimowym 2022/2023 - dla 2 rejonów obszarowych.".

  • RGK.041.8.2022 - przedmiotem zamówienia jest: „Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężykach".

  • RGK 041.9.2022 - przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, dofinansowywanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” działania 5.1. w zakresie dostawy sprzętu i oprogramowania wymienionego w załączniku nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

  • ​RGK.7011.5.2022 - przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadnia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej — strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”.

  • RGK.7011.4.2022 - przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadnia pn. „System gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Rybno - Etap 2”.

  • RGK.041.19.2022 - przedmiotem zamówienia jest usuwanie azbestu z terenu Gminy Rybno w 2022 roku.

  • Fn.271.1.2022 - przedmiot zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Rybno oraz jednostek organizacyjnych na lata 2022-2024.

  • RGK.7021.1.10.2022 - przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem kruszywa drogowego łamanego, kwarcytowego o naturalnej barwie jasnoszarej, szarej, żółto-szarej, ciemnoszarej z wyłączeniem barwy czerwone j w ilości 500 ton, o uziarnieniu 0-31,5 mm w ramach prac utrzymaniowych dróg gminnych. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości kruszywa w ilości 20% jego wartości.

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja