Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

 

  • RGK.271.8.2021 - przedmiotem zamówienia publicznego jest: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno oraz z PSZOK w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022".

  • Fn.271.1.2021 - przedmiotem zamówienia publicznego jest: „Kredyt długoterminowy dla Gminy Rybno w 2021 roku w wysokości 1.444.429,89 zł z przeznaczeniem: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku w kwocie 1.000.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 444.429,89 zł”.

  • RGK.271.7.2021 - przedmiotem zamówienia publicznego jest: "Modernizacja sali gimnastycznej w Rybnie”.

  • RGK.271.6.2021 - przedmiotem zamówienia publicznego jest: "Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno”.

  • RGK.271.5.2021 - przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana polegająca na Przebudowa drogi gminnej nr 380524W Rybno-Jasieniec.

  • RGK.271.4.2021 - przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na: „Nadzór Inwestorski nad realizacją zadnia pn: „Budowa Przedszkola w Rybnie” ”.

  • RGK.271.3.2021 - przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno”.

  • RGK.271.2.2021 - przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje budowę budynku usługowego - przedszkola parterowego, bez podpiwniczenia, wraz z utwardzeniami terenu, dojściami i dojazdami do budynku, miejscami postojowymi, instalacją zbiornikową i wewnętrzną gazu, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, placem zabaw na dz. nr ewid. 77/1, 75, 77/3 w obrębie Rybno, gm. Rybno.

  • RGK.271.1.2021 - przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno”.

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja