Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

  • RGK.271.7.2022 - przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

  • RGK.271.9.2022 - przedmiotem zamówienia publicznego jest: „Usuwanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno”.

  • RGK.271.6.2022 - przedmiotem zamówienia publicznego jest: "Usuwanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno".

  • RGK.271.4.2022 - przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”, w ramach którego należy wykonać następujące zadania: Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380507W ul. Parkowa”, Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380511W Szwarocin Stary – Wesoła dr powiatowa nr 3823W (Braki)”, Zadanie nr 3 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380514W Sarnów – Wężyki w miejscowości Sarnów w km 0+000,00 + 1+467,63”.

  • Fn.271.2.2022 - przedmiotem zamówienia publicznego jest: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego dla Gminy Rybno w 2022 roku w wysokości 3 555 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku”.

  • RGK.271.3.2022 - przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”.

  • RGK.271.2.2022 - przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rybno – Etap II” - postępowanie II, w ramach którego należy wykonać następujące zadania:

Zadanie nr 1 - „Budowa i rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody we wsi Nowa Wieś, gmina Rybno” (zwana dalej „SUW”)

Zadanie nr 2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rybno, Kamieńszczyzna i inne” (zwana dalej „kanalizacja”)

Zadanie nr 3 - „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej i Towarowej na odcinku od wysokości działki nr ew. 218/2 do wysokości działek nr ew. 219 i 222 w miejscowości Rybno, Gmina Rybno” (zwana dalej „wodociąg”)


  • RGK.271.1.2022 - przedmiotem zamówienia publicznego jest: "budowa i rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody we wsi Nowa Wieś w gminie Rybno, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rybno, Kamieńszczyzna i inne oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej i Towarowej na odcinku od wysokości działki nr ew. 218/2 do wysokości działek nr ew. 219 i 222 w miejscowości Rybno w gminie Rybno.".

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja