Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

 

 • RGK.271.15.2023 - W dniu 07.11.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 


 

 • RGK.271.14.2023 - W dniu 25.10.2023 r. ogłosiła przetarg na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.".

 


 

 • RGK.271.13.2023 - W dniu 12.10.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

   

  W ramach zadania należy wykonać następujący zakres:
  -    wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na odcinku o długości 1 180,00 mb w km 0+000 – 1+180,
  -    wyrównanie istniejącej podbudowy,
  -    skropienie emulsją asfaltową,
  -    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  -    wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego,
      regulacja studzienek.


 

 • RGK.271.12.2023 - W dniu 17.11.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Modernizacja budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Rybno” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2.

  W ramach zadania należy wykonać następujące zadania:
  Zadanie nr 1
  „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku byłego przedszkola na budynek świetlicy wiejskiej na fragmentach działek nr ew. 38/1 i 39/1 w obrębie geodezyjnym „Rybno” w gm. Rybno ul. Długa 11A”
  Zadanie nr 2
  „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego ośrodka zdrowia na Gminne Centrum Integracji Międzypokoleniowej na fragmencie działki nr ew. 217 w obrębie geodezyjnym „Rybno” gm. Rybno ul. Parkowa 1”
  Zadanie nr 3
  „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego (sklepu) na świetlicę wiejską we wsi Złota, działka nr ew. 68 w obrębie geodezyjnym „Złota” w gm. Rybno”
  Zadanie nr 4
  „Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Rybno na fragmentach działek nr ew. 75 i 77/1 w obrębie geodezyjnym „Rybno” w gm. Rybno ul. Długa 20”

 


 

 • RGK.271.11.2023 - W dniu 22.09.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski - Nowa Wieś - Zygmuntówka”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, podziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  w ramach  działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze, lub edukacyjne dla ludności lokalnej.


  W ramach zadania należy wykonać następujący zakres:
  -  przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości 480,00 mb w km 0+500 – 0+980,
  -  wykonanie podbudowy,
  -  wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  -  wykonanie mijanek,
  -  wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
  -  regulacja studzienek.

 


 

 • RGK.271.10.2023 - W dniu 14.07.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu: "Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła, nr Programu 2023-OA-2".
  Zakres zadania obejmuje:
  - demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
  - zakup i dostawa opraw oświetleniowych,
  - montaż nowych opraw oświetleniowych.

 


 

 • RGK.271.9.2023 - W dniu 22.06.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380503W Karolków Rybnowski - Nowa Wieś - Zygmuntówka”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
  W ramach zadania należy wykonać następujący zakres:
  - przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości 500,00 mb,
  - wykonanie podbudowy,
  - wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  - wykonanie mijanek,
  - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
  - wykonanie oznakowania pionowego,
  - regulacja studzienek.

 


 

 • RGK.271.8.2023 - W dniu 23.05.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Rybnie”. W ramach zadania zakupiony zostanie zestaw składający się z ciągnika rolniczego, ładowacza, rozsiewacza komunalnego, kosiarki tylno-bocznej, zamiatarki oraz pługa odśnieżnego. Planowany termin składania i otwarcia ofert to 31.05.2023 r. 

 


 • RGK.271.7.2023 - W dniu 12.05.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej i Oczyszczalni Ścieków w Rybnie”. W ramach zadania zakupiony zostanie zestaw składający się z ciągnika rolniczego, ładowacza, rozsiewacza komunalnego, kosiarki tylno-bocznej, zamiatarki oraz pługa odśnieżnego. Planowany termin składania i otwarcia ofert to 22.05.2023 r.

 


 

 • RGK.271.5.2023 - W dniu 02.05.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „System gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rybno” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR.

  W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:
  Zadanie nr 1   
   „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rybnie”
  Zadanie nr 2   
  „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rybnie”
  Zadanie nr 3   
  „Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Rybno”
  Zadanie nr 4   
  „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi”
  Zadanie nr 5   
  „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złota”

 


 

 • RGK.271.6.2023 - W dniu 27.04.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR.
   
  W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:
   
  Zadanie nr 1
  „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rybno - miejscowość Aleksandrów"
  Zadanie nr 2
  „Budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Ćmiszew Parcel"
  Zadanie nr 3 
  „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rybno - miejscowość Jasieniec"
  Zadanie nr 4
  „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Karolków Szwarocki"
  Zadanie nr 5   
  „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rybno - miejscowość Matyldów"
  Zadanie nr 6   
  „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybno ul. Parkowa"
  Zadanie nr 7   
  „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rybno - miejscowość Wesoła"
  Zadanie nr 8   
  „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Aleksandrów gm. Rybno"
  Zadanie nr 9   
  „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ćmiszew Parcel gm. Rybno"
  Zadanie nr 10   
  „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia chodnika przy drodze krajowej DK-92 w miejscowości Karolków Szwarocki"
  Zadanie nr 11   
  „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rybno ul. Długa gm. Rybno"
  Zadanie nr 12   
  „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sarnów gm. Rybno"
  Zadanie nr 13   
  „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wężyki gm. Rybno"
  Zadanie nr 14   
  „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zofiówka gm. Rybno"
  Zadanie nr 15   
  „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ul. Wyszogrodzka, ul. Kasztanowa, ul. Parkowa, ul. Towarowa w m. Rybno"
   
  Podczas realizacji zadania wykonane zostaną nowe linie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rybno. Budowa oświetlenia polegać będzie na budowie sieci elektroenergetycznej, budowie słupów oświetlenia ulicznego, budowie rozdzielni sterowania oświetlenia drogowego oraz montażu opraw oświetleniowych wraz z osprzętem. Modernizacją polegającą na wymianie lamp na energooszczędne oprawy ledowe objęte zostanie istniejące oświetlenie uliczne na terenie gminy. 

 


 

 • RGK.271.4.2023 - Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej.

   

  Przedmiot umowy swoim zakresem obejmował będzie m.in.:
  a) wymianę wraz z dostawą i montażem odnawialnych źródeł energii, tj. urządzeń grzewczych w 19 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rybno, przy czym wymienione zostaną czynniki grzewcze niskoemisyjne i wysokosprawne urządzenia grzewcze: kotły na pellet w ilości 7 szt. i piece gazowe kondensacyjne w ilości 12 szt. (w tym 6 szt. z zewnętrznym zbiornikiem paliwa);
  b) przy kotłach olejowych w budynku publicznym (kompleks szkolny), zostaną wykonane prace polegające na montażu automatyki kotłowni i wykonaniu pozostałych prac wynikających z przedmiaru, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni;
  c) opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej, opracowań technicznych oraz dokumentacji powykonawczej dla każdej z wykonywanych instalacji.

 


 

 • RGK.271.3.2023 - W dniu 28.03.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno", na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


  Przedmiot umowy swoim zakresem obejmował będzie m.in.:
  a) wymianę wraz z dostawą i montażem odnawialnych źródeł energii, tj. urządzeń grzewczych w 19 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Rybno, przy czym wymienione zostaną czynniki grzewcze niskoemisyjne i wysokosprawne urządzenia grzewcze: kotły na pellet w ilości 7 szt. i piece gazowe kondensacyjne w ilości 12 szt. (w tym 6 szt. z zewnętrznym zbiornikiem paliwa);
  b) przy kotłach olejowych w budynku publicznym (kompleks szkolny), zostaną wykonane prace polegające na montażu automatyki kotłowni i wykonaniu pozostałych prac wynikających z przedmiaru, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni;
  c) opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej, opracowań technicznych oraz dokumentacji powykonawczej dla każdej z wykonywanych instalacji.

 


 

 • RGK.271.2.2023 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego budynku użyteczności publicznej – strażnica OSP w Rybnie”, w ramach którego należy wykonać m.in. następujące prace:
  a) wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
  b) wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia i osprzętu elektrycznego,
  c) wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  d) remont ścian, podłóg, sufitów i sanitariatów,
  e) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

 


 

 • RGK.271.1.2023 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno” w ramach środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2, obejmującej swoim zakresem: 
  Zadanie nr 1 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 34, 62 w miejscowości Aleksandrów”
  Zadanie nr 2 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 195 w miejscowości Antosin”
  Zadanie nr 3 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 78/1 w miejscowości Jasieniec”
  Zadanie nr 4 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 132 w miejscowości Jasieniec”
  Zadanie nr 5 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 137 w miejscowości Jasieniec”
  Zadanie nr 6 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380506W Konstantynów – Rybionek – Ludwików – Rybno na odcinku od km 4+586,00 do km 5+407,00”
  Zadanie nr 7 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 68, 63/4 w miejscowości Sarnów”
  Zadanie nr 8 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 169 w obrębie Erminów i na dz. nr ew. 1/33, 1/37, 1/39 w obrębie Karolków Szwarocki”
  Zadanie nr 9 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 7/2, 8/4, 9/2, 10/2, 11/4, 12/2, 13/2, 14/5, 14/4, 15/2, 16/5, 16/6 w obrębie Wesoła i na dz. nr ew. 46/2, 47/2, 49, 1, 45 w obrębie Konstantynów”
  Zadanie nr 10 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 96 w obrębie Wężyki”
  Zadanie nr 11 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 238, 257 w obrębie Złota”

 

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja