Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA!!! W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa, od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rybno obsługuje wyłącznie sprawy pilne w sekretariacie urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego na parterze. W urzędzie obowiązuje zakaz poruszania się po pozostałych pokojach. Jeśli zajdzie pilna potrzeba rozmowy z pracownikiem, zostanie on poproszony o zejście do klienta i udzielenie wyjaśnień. Apel do osób robiących opłaty W związku z zaleceniami Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa apelujemy, aby wszystkie osoby robiące opłaty w kasie urzędu zrezygnowały z wyjścia z domu i korzystały z bankowości elektronicznej. Pamiętajmy, że opłaty można uiścić również za pośrednictwem platform bankowości internetowej. Osoby starsze mogą w tym celu skorzystać z pomocy kogoś z rodziny. APEL!!! Wychodźmy z domu, tylko wtedy kiedy musimy! Starajmy się jak najmniej się przemieszczać! Izolacja sprzyja ograniczaniu rozprzestrzenianiu się wirusa! Uważajmy na osoby, które znajdują się w grupach ryzyka, pomagajmy Im! Unikajmy kontaktu z osobami chorymi! Odżywiajmy się zdrowo! Śpijmy dużo! Dbajmy o higienę! Myjmy ręce wodą z mydłem lub używajmy środka do dezynfekcji na bazie alkoholu!

Odpady komunalne

 

 

Harmonogram 1.  Odbiór odpadów komunalnych na rok 2020

 



 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(  Dz.U  z  2016 r. poz.  250  )  właściciele    nieruchomości    na  których    zamieszkują 

mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy , na której terenie są położone ich 

nieruchomości , opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W związku z powyższym to :  

Właściciel  nieruchomości  ma  obowiązek  w  ciągu  14  dni  od  dnia  wystąpienia 

zdarzenia  zgłaszać  wszystkie  zmiany  w  deklaracji    (np.    zmiana    ilości  osób,   

urodzenia,  zgony  ,  wymeldowania  ,  zmiana  sposobu  oddawania  odpadów)   bez 

wezwania.  

 

Gmina nie może sam z urzędu dokonywać takich zmian w deklaracjach. 

W  związku  z  powyższym    wzywa  się  właścicieli  nieruchomości    gdzie  nastąpiły 

w/w zmiany do zgłoszenia tych zmian   niezwłocznie  w deklaracjach. 

 

                                                                                      

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utworzono dnia 30.03.2017, 12:48

Ewidencja zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Rybno

Utworzono dnia 12.11.2019, 13:24

Jak segregować odpady

Utworzono dnia 22.03.2017, 13:54

Miejsca zagospodarowania odpadów

Utworzono dnia 15.09.2017, 13:34

Odpady problemowe

Utworzono dnia 18.09.2017, 13:30

Osiągnięte poziomy recyklingu

Utworzono dnia 15.09.2017, 13:35

Pszok

Utworzono dnia 15.09.2017, 12:46

Rejestr działalności regulowanej - 2013-2020 r.

Utworzono dnia 12.02.2020, 11:53

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rybno

Utworzono dnia 29.05.2019, 11:32

Oświadczenie

Utworzono dnia 15.09.2017, 12:46

Wniosek o zmianę wpisu

Utworzono dnia 29.05.2019, 11:35
Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
Tel. 46 861-14-38

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Lokalizacja