Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

Odpady komunalne

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(  Dz.U  z  2016 r. poz.  250  )  właściciele    nieruchomości    na  których    zamieszkują 

mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy , na której terenie są położone ich 

nieruchomości , opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W związku z powyższym to :  

Właściciel  nieruchomości  ma  obowiązek  w  ciągu  14  dni  od  dnia  wystąpienia 

zdarzenia  zgłaszać  wszystkie  zmiany  w  deklaracji    (np.    zmiana    ilości  osób,   

urodzenia,  zgony  ,  wymeldowania  ,  zmiana  sposobu  oddawania  odpadów)   bez 

wezwania.  

 

Gmina nie może sam z urzędu dokonywać takich zmian w deklaracjach. 

W  związku  z  powyższym    wzywa  się  właścicieli  nieruchomości    gdzie  nastąpiły 

w/w zmiany do zgłoszenia tych zmian   niezwłocznie  w deklaracjach. 

                                                                                      

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utworzono dnia 30.03.2017, 12:48

Ewidencja zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Rybno

Utworzono dnia 12.11.2019, 13:24

Jak segregować odpady

Utworzono dnia 22.03.2017, 13:54

Miejsca zagospodarowania odpadów

Utworzono dnia 15.09.2017, 13:34

Odpady problemowe

Utworzono dnia 18.09.2017, 13:30

Osiągnięte poziomy recyklingu

Utworzono dnia 15.09.2017, 13:35

Pszok

Utworzono dnia 15.09.2017, 12:46

Rejestr działalności regulowanej - 2013-2020 r.

Utworzono dnia 20.08.2020, 13:23

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rybno

Utworzono dnia 29.05.2019, 11:32

Oświadczenie

Utworzono dnia 15.09.2017, 12:46

Wniosek o zmianę wpisu

Utworzono dnia 29.05.2019, 11:35
Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
Tel. 46 861-14-38

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Lokalizacja