Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Utworzono dnia 08.01.2020

1.Wydobywanie kopalin.

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 201 1 r. Prawo geologiczne i górn icze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) pozwalają na wydobywan ie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez organy admin istracji geologicznej - starostów lub marszałków województw.

 

Istniejący stan prawny dopuszcza też wydobywanie piasków i żwirów bez konces ji na potrzeby własne osoby fizycznej, z n ieruchomości  stanowiących  jej  własność  lub  będącej  w  jej  użytkowan i u wieczystym , bez prawa rozporządzan ia, w tym sprzedaży wydobytej kopal iny, jeże li jednocześn ie wydobycie:

- będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,

- n ie będzie większe niż I O m3 (ok. 16 ton) w roku kalendarzowym ,

- n ie naruszy przeznaczen ia nieruchomości.

 

Koniecznym warunkiem  jest jednak  powiadomienie  Dyrektora  Okręgowego  Urzędu  Górn i czego w Warszawie, z 7-d n iowym wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia wydobycia kopa l iny,  określające lokalizację zamierzonych robót (nr ewid. działki) oraz zam ierzony czas ich wykonywania  (np. w okresie od „. do ...).

ZAŁĄCZNIKI:

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
Tel. 46 861-14-38

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 351

W poprzednim tygodniu: 385

W tym miesiącu: 590

W poprzednim miesiącu: 1741

Wszystkich:

Imieniny

Lokalizacja