Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

Obwieszczenie RGK.6733.7.2018

Utworzono dnia 05.11.2018

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.  U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22 października 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Kochanowskiego – działającego w imieniu Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN – 0,4 kV po nowej trasie oraz demontaż sieci (linii) napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4 kV na działkach nr ewid. 3,5,7,8/2 położonych w obrębie geodezyjnym Wężyki gm. Rybno.

W ciągu 14 dni można w tut. Urzędzie (pokój nr 18 -  w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00 – 15.00 , we wtorki w godz. od 10.00 do 18.00) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

ZAŁĄCZNIKI:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 05.11.2018, 11:09

Zegar

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 436

W poprzednim tygodniu: 586

W tym miesiącu: 1760

W poprzednim miesiącu: 2763

Wszystkich:

Imieniny