Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno

XXIII Sesja Rady Gminy Rybno - Kadencja 2018-2023

Utworzono dnia 18.05.2020

Komunikat

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju zaleca się oglądanie transmisji obrad XXIII Sesji Rady Gminy na stronie: XXIII Sesja Rady Gminy Rybno

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwia Anna Feliga

 

RADA GMINY RYBNO

96 - 514 RYBNO ul. Długa 20

tel., fax. 46 861-14-38

www.gminarybno.com

Rybno, dnia 14 maja 2020 r.

 

                      Uprzejmie zapraszam na obrady XXIII Sesji Rady Gminy Rybno, która odbędzie się w dniu 25 maja 2020 roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Rybno za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z działalności i funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie w 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2019r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2020r.
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok wraz z prognozą na rok 2020.
 9. Ocena realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rybno za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Rybno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2020r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rybno.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2020.
 19. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 20. Zapytania, wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Rybno.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwia Anna Feliga

ZAŁĄCZNIKI:

XXIII Sesja Rady Gminy Rybno w dniu 25 maja 2020 r.

Utworzono dnia 18.05.2020, 12:20
Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
Tel. 46 861-14-38

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 228

W poprzednim tygodniu: 326

W tym miesiącu: 1378

W poprzednim miesiącu: 1751

Wszystkich:

Imieniny

Lokalizacja