Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gmina Rybno, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie

 

 • RGK.271.3.2024 - W dniu 15.04.2024 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kamieńszczyzna i Stary Szwarocin”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  W ramach zadania należy wykonać następujący zakres:
  a)    w miejscowości Kamieńszczyzna m.in.:
  -    wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380506W na dz. nr ew. 31 w miejscowości Kamieńszczyzna o dł. 601,00 m,
  -     wykonaniu robót pomiarowych i przygotowawczych;
  -     oczyszczeniu istniejącej nawierzchni,
  -     skropieniu masą bitumiczną,
  -     wykonaniu warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej,
  -     wykonaniu poboczy.
  b)    w miejscowości Stary Szwarocin m.in.:
  -    wzmocnieniu nawierzchni drogi na dz. nr ew. 83, 82/1, 76, 81/6, 81/4, 57/2, 56 w miejscowości Stary Szwarocin o dł. 719,00 m;
  -     wykonaniu robót pomiarowych i przygotowawczych,
  -     profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni,
  -     skropieniu masą bitumiczną,
  -     wykonaniu warstwy wyrównawczej,
  -     skropieniu masą bitumiczną,
  -     wykonaniu nawierzchni,
  -     wykonaniu poboczy.

 


 

 • RGK.271.2.2024 - W dniu 22.02.2024 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.

   

  Inwestycja swoim zakresem obejmuje następujące zadania:
  Zadanie nr 1 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 193 w obrębie Antosin na odcinku od km 0+000 do km 0+389”
  Zadanie nr 2 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 201 w obrębie Antosin na odcinku od km 0+000 do km 0+821”
  Zadanie nr 3 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380521W na dz. nr ew. 35 w miejscowości Ćmiszew Rybnowski na odcinku od km 0+000 do km 1+106,13”
  Zadanie nr 4 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 32 w miejscowości Erminów na odcinku od km 0+000 do km 0+917,25”
  Zadanie nr 5 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 45 w obrębie Konstantynów”
  Zadanie nr 6 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 110, 100/2, 101/2, 102/2, 103/2, 104/4, 104/6, 105/4, 106/2, 107/2, 108/4, 108/6, 111/1 w miejscowości Konstantynów”
  Zadanie nr 7 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380503W na dz. nr ew. 65, 27 i 66 w miejscowości Nowa Wieś”
  Zadanie nr 8 - „Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380506W na dz. nr ew. 17 w obrębie Rybionek na odcinku od km 0+000 do km 0+650,42”
  Zadanie nr 9 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 68 w obrębie Wesoła na odcinku od km 0+000 do km 0+207”
  Zadanie nr 10 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 35 w obrębie Złota na odcinku od km 0+000 do km 0+695”
  Zadanie nr 11 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 36 i 51 w obrębie Złota na odcinku od km 0+000 do km 1+103”
  Zadanie nr 12 - "Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 135 w obrębie Złota na odcinku od km 0+000 do km 0+897”
  Zadanie nr 13 - "Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 218/13 w obrębie Rybno na odcinku od km 0+000 do km 0+107,68”
  Zadanie nr 14 - „Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380513W Wężyki – Wężyki w obrębie Wężyki na odcinku od km 0+020 do km 1+000”
  Zadanie nr 15 - „Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380513W Wężyki – Wężyki w obrębie Wężyki na odcinku od km 1+000 do km 2+213,85”
  Zadanie nr 16 - „Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 65/1 w obrębie Ćmiszew - Parcel na odcinku od km 0+000 do km 0+585,72”
  Zadanie nr 17 - „Modernizacja polegająca na wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 16 w obrębie Konstantynów na odcinku od km 0+000 do km 0+870,69”
  Zadanie nr 18 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 73 w obrębie Ćmiszew Rybnowski na odcinku od km 0+000 do km 0+669,43”
  Zadanie nr 19 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 61 w obrębie Ćmiszew Rybnowski na odcinku od km 0+000 do km 0+540,50”
  Zadanie nr 20 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380513W Wężyki - Wężyki”

 


 

 • RGK.271.1.2024 - W dniu 01.02.2024 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Rybno” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR.

   

  W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:
  Zadanie nr 1 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rybnie”
  Zadanie nr 2 - „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rybnie”
  Zadanie nr 3 - „Budowa i modernizacja sieci wodociągowych w Gminy Rybno”
  Zadanie nr 4 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi – Etap III”
  Zadanie nr 5 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złota”

Urząd Gminy Rybno
Długa 20, 96-514 Rybno
powiat sochaczewski
woj. mazowieckie
tel. 46 861-14-38
pełne dane kontaktowe »

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Lokalizacja