Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.1.2024

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.1.2024
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 40 000,00 zł
Termin składania ofert: 23-02-2024 11:00
Przedmiot zamówienia: Ogólne usługi publiczne
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

    W dniu 01.02.2024 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „System gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Rybno” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR.


W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:
Zadanie nr 1 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rybnie”
Zadanie nr 2 - „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rybnie”
Zadanie nr 3 - „Budowa i modernizacja sieci wodociągowych w Gminy Rybno”
Zadanie nr 4 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi – Etap III”
Zadanie nr 5 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złota”

Planowany termin składania i otwarcia ofert to 23.02.2024 r. 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ.pdf
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy.zip
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - formularz ofertowy.pdf
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2a - tabela rozliczeniowa.pdf
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - oświadczenie wstępne wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - wykaz robót_doświadczenie wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz osób.pdf
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz narzędzi i wyposażenia.pdf
Utworzono dnia 01.02.2024, 13:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ_16.02.2024.pdf
Utworzono dnia 16.02.2024, 09:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2a - tabela rozliczeniowa_16.02.2024.docx
Utworzono dnia 16.02.2024, 09:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienia treści SWZ_21.02.2024.pdf
Utworzono dnia 21.02.2024, 13:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 26.02.2024, 14:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.pdf
Utworzono dnia 26.02.2024, 14:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o unieważnieniu.pdf
Utworzono dnia 05.03.2024, 12:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 05.03.2024, 12:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 479
Utworzono dnia: 01.02.2024
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:56, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.1.2024
  • 05.03.2024 12:11, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 05.03.2024 12:11, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu.pdf