Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.3.2024

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.3.2024
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 5 000,00 zł
Termin składania ofert: 04-04-2024 11:00
Przedmiot zamówienia: Ogólne usługi publiczne
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

    W dniu 15.03.2024 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kamieńszczyzna i Stary Szwarocin”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


W ramach zadania należy wykonać następujący zakres:
a)    w miejscowości Kamieńszczyzna m.in.:
-    wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380506W na dz. nr ew. 31 w miejscowości Kamieńszczyzna o dł. 601,00 m,
-     wykonaniu robót pomiarowych i przygotowawczych;
-     oczyszczeniu istniejącej nawierzchni,
-     skropieniu masą bitumiczną,
-     wykonaniu warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej,
-     wykonaniu poboczy.
b)    w miejscowości Stary Szwarocin m.in.:
-    wzmocnieniu nawierzchni drogi na dz. nr ew. 83, 82/1, 76, 81/6, 81/4, 57/2, 56 w miejscowości Stary Szwarocin o dł. 719,00 m;
-     wykonaniu robót pomiarowych i przygotowawczych,
-     profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni,
-     skropieniu masą bitumiczną,
-     wykonaniu warstwy wyrównawczej,
-     skropieniu masą bitumiczną,
-     wykonaniu nawierzchni,
-     wykonaniu poboczy.
Wykonawca zobowiązany będzie wykonania powyższych robót do dnia 30.09.2024 r.

Planowany termin składania i otwarcia ofert to 04.04.2024 r.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 15.03.2024, 11:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ.pdf
Utworzono dnia 15.03.2024, 11:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy-wzmocnienie.pdf
Utworzono dnia 15.03.2024, 11:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 15.03.2024, 11:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - przedmiary.zip
Utworzono dnia 15.03.2024, 11:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - dokumentacja.zip
Utworzono dnia 15.03.2024, 11:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 15.03.2024, 11:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz robót.pdf
Utworzono dnia 15.03.2024, 11:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz osób.pdf
Utworzono dnia 15.03.2024, 11:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 8 - wykaz narzędzi i wyposażenia.pdf
Utworzono dnia 15.03.2024, 11:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 04.04.2024, 11:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.pdf
Utworzono dnia 04.04.2024, 13:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 19.04.2024, 14:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 29.04.2024, 10:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 191
Utworzono dnia: 15.03.2024
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 29.04.2024 10:08, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 19.04.2024 14:23, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  • 04.04.2024 13:45, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert.pdf