Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 27 grudnia 2019 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

Rybno, 02.12.2019

RGK.6220.6.2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) cyt. dalej jako „k.p.a.”, zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 29 listopada 2019r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi gminnej nr 380519W Rybno-Karolków Rybnowski.


Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rybno, pokój nr 18
ul. Długa 20 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Obwieszczenie

 


Rybno, 22.11.2019

RGK.6220.9.2019

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Rybno zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 380519W Rybno – Karolków Rybnowski”

polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 380519W Rybno-Karolków Rybnowski
w miejscowości Karolków Rybnowski, mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokonać tego mogą w siedzibie Urzędu Gminy Rybno w Rybnie przy
ul. Długiej 20, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7ºº – 15ºº, we wtorki w godz. 1000-1800, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Informacje o możliwości zapoznania się z ww. dokumentacją można uzyskać w pokoju nr 18, na pierwszym piętrze, w siedzibie urzędu.

OBWIESZCZENIE


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 20 listopada 2019 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 19 listopada 2019 r.

 

o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i udziale społeczeństwa

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 12 listopada 2019 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 12 listopada 2019 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 4 listopada 2019 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 18 października 2019 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 RGK.6733.3.2019

Obwieszczenie

Informuje się że w ciągu 14 dni w Urzędzie Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96- 514 Rybno pok nr 18  w godzinach pracy Urzędu tj pon- piątek 7-15 ( wtorki 10-18 ) można zapoznać się dokumentami w sprawie zgodnie z załącznikiem 

Obwieszczenie

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 15 lipca 2019 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 4 lipca 2019 r.

 

   W związku z wystąpieniem na terenie gminy Rybno Suszy  informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie do 12.07.2019r.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji.

Szkody powstałe wskutek suszy, szacuje się w oparciu o dane dostępne na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl – wyłącznie dla wybranych gatunków roślin oraz rodzajów gleb.  

Aby sprawdzić, czy uprawa kwalifikuje się do szacowania należy, na podstawie map oraz danych tabelarycznych, ocenić położenie plantacji oraz gatunek roślin dla których szacowanie szkód będzie mogło być dokonane.

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy Rybno pokój nr 18 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Rybno www.gminarybno.com

 

Do wniosku należy załączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok i kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

 

                                                                       Wójt Gminy Rybno

                                                                     /-/ Damian Jaworski

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 1 lipca 2019 r.

 

   W związku z wystąpieniem na terenie gminy Rybno gradobicia w dniu 13.06.2019 r. informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w terminie do 10.07.2019 roku. W celu rzetelnego oszacowania szkód nie należy likwidować uprawy do czasu przeprowadzenia przez komisję powołaną przez wojewodę lustracji na miejscu wystąpienia szkód. Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy Rybno pokój nr 18 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Rybno www.gminarybno.com. Do wniosku należy załączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok i kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 21 maja 2019 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 20 maja 2019 r.

 

   Przymrozki, które miały miejsce w maju między innymi na terenie Gminy Rybno, spowodowały szkody w uprawach.

Wobec tego powiadamiam poszkodowanych rolników  o możliwości składania do Urzędu Gminy Rybno, wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Ostateczny termin składania wniosków  o oszacowanie szkód upływa z dniem 31 maja 2019 roku.

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy Rybno pokój nr 18 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Rybno www.gminarybno.com.

Do wniosku należy załączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok i kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

 

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik, Załącznik2

 


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 29 marca 2019 r.

 

sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Urząd Gminy Rybno

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 20 lutego 2019 r.

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 2 stycznia 2019 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

Załącznik

Informacje

Liczba wyświetleń: 4149
Utworzono dnia: 02.01.2019
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 30.12.2019 10:37, Administrator
    Edycja strony: 2019
  • 30.12.2019 10:35, Administrator
    Edycja strony: 2019
  • 18.12.2019 13:53, Administrator
    Edycja strony: 2019