Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.5521.23.2021

 
Wójt Gminy Rybno
 ogłasza II  nieograniczony pisemny przetarg  na sprzedaż samochodu specjalny-pożarniczy  marki JELCZ 005
z dnia 7 września 2021 r.
 
 
1. Nazwa i siedziba jednostki:
Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno
tel. 046 861 14 38 w 28, fax. 046 861 14 38 w 33
 
2. Przedmiot sprzedaży:
 JELCZ 005
Marka:   JELCZ
Model: 005
Nr identyfikacyjny VIN: 359912200107139, nr rejestracyjny – SND 9775
Rok produkcji – 1984, data pierwszej rejestracji –  28.11.1984 r.,
           Przebieg – 20 056 km
           Rodzaj silnika: Diesel
           Pojemność skokowa silnika: 4098,00 cm
           Moc silnika: 112 kW
           Dopuszczalna masa całkowita: 10 580 kg
           Liczba miejsc: 8
           Opony: 2x Stomil 9.00 R20 zużycie – 70%
2 x Stomil 9.00 R20 zużycie – 40 %
           Na wyposażeniu motopompa bez wyposażenia gaśniczego, jeden gumowy wąż.
 
3. Cena wywoławcza pojazdu JELCZ 005: 9 800,00 zł brutto
 
4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:
Jelcz 005– OSP Erminów, Erminów 10 A, 96-514 Rybno, tel. 668 048 429
 
5. Warunki przystąpienia do przetargu: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej: 490,00 zł, które należy wpłacać przelewem na konto nr  14 9283 0006 0034 0135 2000 0030   do dnia 23.09.2021 r.
 
6. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
7. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
9. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na poczet ceny.
10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku: gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
11. W przypadku wpłynięcia ofert z jednakową ceną za przedmiot przetargu zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
12. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Gminie Rybno, ul. Długa 20,                           
      96- 514 Rybno. Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2021r. o godz. 10.00.
13. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:  Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09.2021r.,       
      o godz. 10.15 
14.Wymagania jakie powinna spełniać oferta.
    Oferta pisemna powinna zawierać:
Imię, Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
Oferowaną cenę,
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu,
Potwierdzenie wpływu wadium.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta powinna  być oznaczona w następujący sposób  „Oferta na zakup samochodu JELCZ005”  
15. Informacje dodatkowe.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania żadnej  z ofert.
Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wadium) w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
 
                              
 
                                                                     

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

 

Załączniki:

II nieograniczony pisemny przetarg na sprzedaż samochodu specjalny-pożarniczy marki JELCZ 005
Utworzono dnia 07.09.2021, 13:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.09.2021 r.
Utworzono dnia 13.04.2022, 08:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 1330
Utworzono dnia: 07.09.2021
Dokument opublikował:
Administartor
Dokument wytworzył:
Joanna Mijas
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.04.2022 08:27, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.09.2021 r.
  • 07.09.2021 13:10, Administrator
    Edycja strony: RGK.5521.23.2021
  • 07.09.2021 13:09, Administrator
    Edycja strony: RGK.5521.23.2021