Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.4.2022

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.4.2022
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 40 000,00 zł
Termin składania ofert: 10.06.2022 r. do godz. 10:00
Przedmiot zamówienia:

Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno

Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno”, w ramach którego należy wykonać następujące zadania:

Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380507W ul. Parkowa”
• przebudowa drogi gminnej nr 380507W ul. Parkowa w Rybnie na odcinku o długości 0,942 km,
• roboty ziemne,
• regulacja zaworów wodociągowych,
• profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,
• wykonanie podbudowy jezdni,
• wykonanie nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie mijanek,
• wykonanie poboczy;

Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi gminnej nr 380511W Szwarocin Stary – Wesoła dr powiatowa nr 3823W (Braki)”
• przebudowa drogi gminnej nr 380511W Szwarocin Stary – Wesoła dr powiatowa nr 3823W (Braki) – etap I na odcinku od km 0+000 do km 3+075,
• roboty przygotowawcze,
• wycinka drzew i karczowanie pni,
• profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod projektowane mijanki i nawierzchnie drogi,
• wykonanie kanału technologicznego wraz ze studniami,
• wykonanie remontu istniejącego przepustu,
• wykonanie czyszczenia istniejącej nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie skroplenia istniejącej nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
• wykonanie mijanek,
• wykonanie poboczy;

Zadanie nr 3 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380514W Sarnów – Wężyki w miejscowości Sarnów w km 0+000,00 + 1+467,63”
• wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380514W Sarnów – Wężyki na dz. nr ew. 143 obręb Wężyki i dz. nr ew. 77 obręb Sarnów w miejscowości Sarnów o dł. 1467,63 m,
• roboty przygotowawcze,
• profilowanie, zagęszczenie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
• wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ.pdf
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - przedmiary.rar
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - dokumentacja projektowa.rar
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz robót.doc
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz osób.doc
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 8 - wykaz narzędzi i wyposażenia.doc
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 9 - SST.rar
Utworzono dnia 24.05.2022, 13:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 10.06.2022, 10:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.pdf
Utworzono dnia 10.06.2022, 11:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 01.07.2022, 11:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 19.07.2022, 10:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 1285
Utworzono dnia: 24.05.2022
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:54, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.4.2022
  • 19.07.2022 10:53, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 01.07.2022 11:23, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf