Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.8.2018

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.8.2018
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 3500,00 zł
trzy tysiące pięćset złotych
Termin składania ofert: 2018-07-11
Przedmiot zamówienia: budownictwo
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

   Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie”. Budynek zlokalizowany jest w Rybnie przy ul. Długiej 11 na działce nr ewid. 38/1. Podstawowe dane budynku : budynek posiada dwie kondygnacje z poddaszem użytkowym. Ściany konstrukcyjne budynku z cegły pełnej ceramicznej, stropy na belkach stalowych wypełnionych płytami żelbetonowymi. Więźba dachowa o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej dwuspadowa o różnym spadku i powierzchni połaci. Między krokwiami więźby dachowej znajduje się ocieplenie z wełny mineralnej o gr. 15 cm z obiciem dwiema warstwami płyty gipsowej. Na wierzchu krokwi membrana paraizolacyjna łaty i blachodachówka. Okna na poddaszu połaciowe o pow. do 1,0 m². Kominy wentylacyjne ponad dachem z cegły ceramicznej.

 

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: - zdemontowanie poszycia dachowego z blachy trapezowej wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi, - zdemontowanie okien połaciowych w pomieszczeniach na poddaszu budynku szkoły, - wykonanie deskowania na istniejącej więźbie dachowej z pokryciem 1 x papa wierzchniego krycia, - przybicie łat i kontr łat z zamocowaniem nowego pokrycia z blach trapezowych, powlekanych wys. T35 mm, - wstawienie nowych okien połaciowych z roletami od wewnętrznej strony poddasza - 26 szt. - wykonanie obróbek blacharskich, zdemontowanie i montaż śniegołapów, - ponowne zamontowanie instalacji odgromowej budynku. - szacunkowa powierzchnia dachu – ok. 577 m²

 

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna: - projekt budowlany, - przedmiar robót budowlanych, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego.

 

3) Z uwagi na realizację zamówienia na czynnym obiekcie oświatowym, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót w sposób nie powodujący zakłócania funkcjonowania tego obiektu oświatowego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i stosowania odpowiednich zabezpieczeń dla zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa w szczególności dla uczniów, pracowników i osób korzystających z pomieszczeń szkoły oraz przyległego terenu rekreacyjno-sportowego i komunikacyjnego. Zaleca się realizację głównych robót w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

 

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie”
Utworzono dnia 25.06.2018, 11:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. SIWZ - Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie
Utworzono dnia 25.06.2018, 11:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Opis remontu dachu Rybno
Utworzono dnia 25.06.2018, 11:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4. Mapa z granic inwestycji
Utworzono dnia 25.06.2018, 11:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

5. Inwentaryzacja rzut dachu
Utworzono dnia 25.06.2018, 11:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

6. Projekt rzut dachu
Utworzono dnia 25.06.2018, 11:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

7. Przekrój A-A
Utworzono dnia 25.06.2018, 11:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

8. Detale okapu wiatrownicy dachu
Utworzono dnia 25.06.2018, 11:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

9. STWiOR 18.06.2018 r.
Utworzono dnia 25.06.2018, 11:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

10. Przedmiar robót
Utworzono dnia 25.06.2018, 11:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert
Utworzono dnia 11.07.2018, 15:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o unieważnieniu postępowania
Utworzono dnia 12.07.2018, 10:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2689
Utworzono dnia: 25.06.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 12.12.2018 08:53, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.8.2018
  • 12.07.2018 10:27, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.8.2018
  • 12.07.2018 10:26, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu postępowania