Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2018

 

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe w roku 2018.

 

Załączniki:

Uchwała Nr V.15.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 29.01.2019, 17:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2019

Uchwała Nr V.14.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 11:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr V.13.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 10:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2019"

Uchwała Nr IV.12.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 09:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr IV.11.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 08:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr IV.10.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 10.01.2019, 08:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr IV.9.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 09.01.2019, 13:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV.8.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 03 grudnia 2018 r.
Utworzono dnia 09.01.2019, 12:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno

Uchwała Nr III.7.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 09.01.2019, 12:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Uchwała Nr III.6.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 09.01.2019, 12:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

Uchwała Nr III.5.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 09.01.2019, 12:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr III.4.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 30 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 09.01.2019, 12:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 09.01.2019, 12:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 21 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 28.11.2018, 11:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 21 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 28.11.2018, 11:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rybno

Uchwała Nr LII.244.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 24.01.2019, 14:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr LII.243.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 24.01.2019, 14:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LII.242.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 24.01.2019, 14:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr LII.241.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r.
Utworzono dnia 21.01.2019, 11:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie Statutu Gminy Rybno

Uchwała Nr LI.240.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 17 października 2018 r.
Utworzono dnia 21.01.2019, 10:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr LI.239.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 17 października 2018 r.
Utworzono dnia 21.01.2019, 10:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr LI.238.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 17 października 2018 r.
Utworzono dnia 16.01.2019, 11:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym szkołach ) RPO WM 2014-2020

Uchwała Nr LI.237.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 17 października 2018 r.
Utworzono dnia 15.01.2019, 14:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała Nr L.236.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 r.
Utworzono dnia 15.01.2019, 14:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr L.235.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 r.
Utworzono dnia 14.01.2019, 13:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr L.234.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 r.
Utworzono dnia 14.01.2019, 13:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Ćmiszew-Parcel, gminy Rybno

Uchwała Nr L.233.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 r.
Utworzono dnia 14.01.2019, 13:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kamieńszczyzna, gminy Rybno

Uchwała Nr L.232.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 r.
Utworzono dnia 14.01.2019, 13:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rybno, gminy Rybno

Uchwała Nr L.231.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 12 września 2018 r.
Utworzono dnia 14.01.2019, 12:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rybno

Uchwała Nr XLIX.230.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Utworzono dnia 04.09.2018, 12:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr XLIX.229.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Utworzono dnia 04.09.2018, 12:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLIX.228.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Utworzono dnia 04.09.2018, 12:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XLIX.227.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Utworzono dnia 07.09.2018, 11:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Rybno, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr XLIX.226.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Utworzono dnia 07.09.2018, 11:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XLVIII.225.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 23 lipca 2018 r.
Utworzono dnia 07.09.2018, 11:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr XLVIII.224.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 23 lipca 2018 r.
Utworzono dnia 07.09.2018, 11:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVIII.223.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 23 lipca 2018 r.
Utworzono dnia 07.09.2018, 11:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała Nr XLVIII.222.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 23 lipca 2018 r.
Utworzono dnia 07.09.2018, 10:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2018

Uchwała Nr XLVIII.221.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 23 lipca 2018 r.
Utworzono dnia 07.09.2018, 10:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków w Rybnie

Uchwała Nr XLVIII.220.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 23 lipca 2018 r.
Utworzono dnia 07.09.2018, 10:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XLVIII.219.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 23 lipca 2018 r.
Utworzono dnia 07.09.2018, 10:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie podziału Powiatu Sochaczewskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Uchwała Nr XLVII.218.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r.
Utworzono dnia 06.09.2018, 13:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr XLVII.217.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r.
Utworzono dnia 06.09.2018, 13:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVII.216.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r.
Utworzono dnia 17.07.2018, 12:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVII.215.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r.
Utworzono dnia 16.07.2018, 10:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XLVII.214.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r.
Utworzono dnia 16.07.2018, 09:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała Nr XLVII.213.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r.
Utworzono dnia 16.07.2018, 09:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Uchwała Nr XLVII.212.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r.
Utworzono dnia 12.06.2018, 13:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków w Rybnie

Uchwała Nr XLVII.211.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r.
Utworzono dnia 16.07.2018, 08:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XLVII.210.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 28 maja 2018 r.
Utworzono dnia 13.07.2018, 13:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2018 roku

Uchwała Nr XLVI.209.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Utworzono dnia 13.07.2018, 11:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr XLVI.208.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Utworzono dnia 13.07.2018, 11:09, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVI.207.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Utworzono dnia 13.07.2018, 11:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XLVI.206.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Utworzono dnia 12.07.2018, 13:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2018

Uchwała Nr XLVI.205.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Utworzono dnia 12.07.2018, 12:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno

Uchwała Nr XLVI.204.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Utworzono dnia 12.07.2018, 12:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Rybno na lata 2018-2020

Uchwała Nr XLVI.203.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Utworzono dnia 12.07.2018, 10:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie wraz z wykazem potrzeb na 2018 r.

Uchwała Nr XLV.202.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 4 kwietnia 2018 r.
Utworzono dnia 12.04.2018, 09:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XLIV.201.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 12.04.2018, 09:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr XLIV.200.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 12.04.2018, 09:49, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLIV.199.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 12.04.2018, 09:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki

Uchwała Nr XLIV.198.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 11.04.2018, 14:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w roku 2018

Uchwała Nr XLIV.197.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 11.04.2018, 14:08, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu

Uchwała Nr XLIV.196.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 11.04.2018, 11:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie funduszu sołeckiego w 2019 roku

Uchwała Nr XLIV.195.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 11.04.2018, 10:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie podziału gminy Rybno na obwody głosowania

Uchwała Nr XLIV.194.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 11.04.2018, 10:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie podziału gminy Rybno na okręgi wyborcze

Uchwała Nr XLIV.193.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 11.04.2018, 10:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2018 roku

Uchwała Nr XLIV.192.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 11.04.2018, 10:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XLIV.191.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 10.04.2018, 15:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2017 r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań

Uchwała Nr XLIV.190.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r.
Utworzono dnia 10.04.2018, 15:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie dla której organem prowadzącym jest gmina Rybno

Uchwała Nr XLIII.189.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r.
Utworzono dnia 09.04.2018, 14:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2018

Uchwała Nr XLIII.188.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r.
Utworzono dnia 09.04.2018, 14:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLIII.187.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r.
Utworzono dnia 09.04.2018, 14:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu

Uchwała Nr XLIII.186.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r.
Utworzono dnia 09.04.2018, 14:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Erminowie nieruchomości gruntowej w celu przeprowadzenia inwestycji "Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w miejscowości Erminów"

Uchwała Nr XLIII.185.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r.
Utworzono dnia 09.04.2018, 12:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rybno na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII.184.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r..
Utworzono dnia 09.04.2018, 12:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Rybno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie

Uchwała Nr XLIII.183.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 7 lutego 2018 r.
Utworzono dnia 09.04.2018, 12:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Informacje

Liczba wyświetleń: 4388
Utworzono dnia: 10.01.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 14.03.2023 15:30, Administrator
    Edycja strony: 2018
  • 29.01.2019 17:12, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr V.15.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 r.
  • 24.01.2019 14:57, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr LII.244.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 8 listopada 2018 r.