Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2018

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu

z dnia 11 grudnia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Dyrektor       

/-/ Artur Rychlewski

 

Załącznik

 


 

Wykaz

decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.) 

 

Załącznik

 


 

             Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu

z dnia 13 listopada 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Dyrektor       

/-/ Artur Rychlewski

 

Załącznik

 


 

   OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2018

Wójta Gminy Rybno

z dnia 8 listopada 2018

 

Wójt Gminy Rybno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rybno, stanowiących własność Gminy Rybno

 

1.

Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr ewid. 218/5 o pow. 0,1526 ha ( RIIIa – 1526 m2) położona w obrębie Rybno, gm. Rybno na którą w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie jest złożona księga wieczysta KW nr PL1O/00015492/7.

 

Cena wywoławcza: 43.842,00 zł

Wadium: 4.400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 15.01.2019 r. o godz. 11:00 na Sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 

2.

Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr ewid. 218/16 o pow. 0,10 ha ( RIIIa – 1000 m2) położona w obrębie Rybno, gm. Rybno na którą w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie jest złożona księga wieczysta KW nr PL1O/00021830/4.

 

Cena wywoławcza: 30.730,00 zł

Wadium: 3.100,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 18.12.2018 r. o godz. 11:00 na Sali konferencyjnej (I piętro) Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

 


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 9 października 2018 r.

 

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 28 września 2018 r. przez Gminną Spółkę Wodną w Rybnie informuję, że przyznaję dotację w kwocie 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych. na zadanie zawarte we wniosku. Udzielenie dotacji nastąpi w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Rybno, a spółką wodną.

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 20 września 2018 r.

 

Wykaz nieruchomości do Zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 20 września 2018 roku

Wykaz nieruchomości do Zarządzenia Nr 86/2018 Wójta Gminy Rybno z dnia 20 września 2018 roku

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 30.08.2018 r.

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 


 

OGŁOSZENIE

STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO

z dnia 15.05.2018 r.

 

o wszczęciu postępowania

 

S T A R O S T A 

/-/ Jolanta Gonta

 

Załącznik


 

ZAWIADOMIENIE

URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

z dnia 23.03.2018 r.

 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceniach oddziaływania na środowisko

 

 

z up. Marszałka Województwa 

/-/ Marcin Podgórski

 

Załącznik


 

OGŁOSZENIE

STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO

z dnia 12.02.2018 r.

 

   Starosta Sochaczewski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie zamierza ograniczyć sposób korzystania z niezabudowanych nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiących działki ozn. nr ew. 65 i 78 z obrębu Bronisławy gm. Rybno i dz. 183 oraz dz. 224 z obrębu Erminów gm. Rybno, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie (znak sprawy GN.6852.7.2017)

 

S T A R O S T A 

/-/ Jolanta Gonta

Załącznik


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 6 lutego 2018 r.

 

Informujemy, że w dniu 06.02.1018 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na operację „Przebudowa drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów – Cypriany”.

Zadanie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość realizowanej operacji: 359 955,90  , w tym ze środków: EFRROW 229 039,00 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik

Informacje

Liczba wyświetleń: 5000
Utworzono dnia: 12.03.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Martyna Fidrych
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 08.01.2020 11:48, Administrator
    Usunięcie strony: RGK.6140.21.2019
  • 19.04.2019 07:51, Administrator
    Edycja strony: 2018
  • 16.01.2019 08:35, Administrator
    Edycja strony: 2018