Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.1.2020

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.1.2020
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Wysokość wadium: 20 000,00 zł
dziesięć tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2020-03-02
Przedmiot zamówienia: odpady komunalne
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

 

   Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno, na których zamieszkują mieszkańcy, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, dostarczenie pojemników i worków  do obsługi zabudowy jednorodzinnej oraz kontenerów i pojemników do obsługi PSZOK w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami :

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz.2010 ze zm.)

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U z 2019 r. poz.701 z późn.zm),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2028),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz.2167),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U.  z 2017r. poz.2412),

-  uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami

- zgodny z obowiązującym w czasie  trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie.
Utworzono dnia 24.02.2020, 11:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. SIWZ.
Utworzono dnia 24.02.2020, 11:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Załączniki do SIWZ.
Utworzono dnia 24.02.2020, 11:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4. Zapytania do SIWZ.
Utworzono dnia 04.03.2020, 13:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.
Utworzono dnia 09.03.2020, 11:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.3.2020
Utworzono dnia 20.03.2020, 14:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Utworzono dnia 02.04.2020, 09:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2518
Utworzono dnia: 24.02.2020
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Urszula Adamiak
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 02.04.2020 09:40, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
  • 20.03.2020 14:24, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.3.2020
  • 09.03.2020 11:58, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert.