Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.4.2017

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.4.2017
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 12 000,00 zł
dwanaście tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2017-05-22
Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

   Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno odcinek od km 0+596,00 do km 2+600,00 o długości 2004 : - roboty związane z rozebraniem istniejących i wykonaniem nowych przepustów - regulacja zaworów wodociągowych - wyrównanie istniejącej podbudowy - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m² - wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm - wykonanie poboczy z klińca gr. 10 cm - wykonanie zjazdów z kruszyw łamanych gr. 10 cm - wykonanie oznakowania pionowego

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części SIW Załącznik 9-11. Projekt budowlany specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt organizacji ruchu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmują wykonanie przebudowy drogi o długości 5,407 km. Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie odcinka drogi od km 0+596,00 do km 2+600,00 w zakresie objętym przedmiarem robót.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o zmianie ogłoszenia
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Dokumentacja projektowa cz 1
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Dokumentacja projektowa cz 2
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:38, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Przedmiar robót
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Projekt stałej organizacji ruchu
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZMIANA z dnia 10.05.2017 r.
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Przedmiar robót - ZMIANA z dnia 10.05.2017 r.
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o zmianie treści SIWZ - z dnia 10.05.2017- ZMIANA
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Utworzono dnia 26.06.2017, 14:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 3003
Utworzono dnia: 26.06.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 12.12.2018 09:02, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.4.2017
  • 30.11.2017 12:12, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.4.2017
  • 07.11.2017 10:22, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.4.2017