Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.1.2018

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.1.2018
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 5 000,00 zł
pięć tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2018-02-05
Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Erminów”

1) Zakres rzeczowy przedmiotu
zamówienia obejmuje: a) Przebudowa drogi gminnej we wsi Erminów o długości 651,0 mb - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy jezdni z kruszyw łamanych. - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm (warstwa wiążąca), - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 3 cm (warstwa ścieralna), - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, - wykonanie oznakowania pionowego.

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót budowlanych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego, zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy obiektu budowlanego z dnia 17.01.2018 r.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie nr 507631
Utworzono dnia 19.01.2018, 10:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. SIWZ - Erminów
Utworzono dnia 19.01.2018, 10:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Dokumentacja projektowa cz. 1 organizacja
Utworzono dnia 19.01.2018, 10:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Dokumentacja projektowa cz. 2 opis techniczny
Utworzono dnia 19.01.2018, 10:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4. Przedmiar robót
Utworzono dnia 19.01.2018, 11:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

5. STWIOR - SST Erminów
Utworzono dnia 19.01.2018, 11:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Utworzono dnia 24.01.2018, 13:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zmiana treści SIWZ z 30.01.2018 r.
Utworzono dnia 02.02.2018, 11:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500022556 z dnia 30.01.2018
Utworzono dnia 30.01.2018, 16:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje z otwarcia ofert RGK.271.1.2018
Utworzono dnia 05.02.2018, 14:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RGK.271.1.2018
Utworzono dnia 21.02.2018, 13:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5.03.2018
Utworzono dnia 05.03.2018, 14:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5.03.2018

Informacje

Liczba wyświetleń: 3021
Utworzono dnia: 19.01.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 12.12.2018 08:51, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.1.2018
  • 05.03.2018 14:18, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 5.03.2018
  • 21.02.2018 13:19, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RGK.271.1.2018