Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.7.2017

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.7.2017
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 9 000,00 zł
dziewięć tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2017-07-24
Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

   Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi  gminnej nr 380507W  Rybno-Rybno Parcela-Szwarocin Nowy” w miejscowościach Nowy Szwarocin i Józin o długości 2241 mb:

       1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje

       - remont istniejących przepustów,

                 - roboty ziemne dla wykonania koryta,

       - regulacja zaworów wodociągowych,

       - profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,

       - wykonanie podbudowy jezdni,

       - wykonanie nawierzchni asfaltowej,

       - wykonanie poboczy,

       - wykonanie zjazdów.

       2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlano-wykonawczy,  przedmiar robót budowlanych i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

         Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i projekt organizacji ruchu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380507W Rybno - Rybno parcela – Szwarocin Nowy stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmują wykonanie przebudowy drogi o długości 3200 mb. Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 2241 mb w zakresie objętym przedmiarem robót.

 

Załączniki:

Ogłoszenie
Utworzono dnia 06.07.2017, 11:46, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Utworzono dnia 06.07.2017, 11:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

PB opis techniczny
Utworzono dnia 06.07.2017, 11:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

PB zagospodarowanie i przekroje - cz 1
Utworzono dnia 06.07.2017, 11:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

PB zagospodarowanie i przekroje - cz 2
Utworzono dnia 06.07.2017, 11:51, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

PB zagospodarowanie i przekroje - cz 3
Utworzono dnia 06.07.2017, 11:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

PB zagospodarowanie i przekroje - cz 4
Utworzono dnia 06.07.2017, 11:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

PB zagospodarowanie i przekroje - cz 4a
Utworzono dnia 06.07.2017, 11:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

PB zagospodarowanie i przekroje - cz 5
Utworzono dnia 06.07.2017, 11:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

PB zagospodarowanie i przekroje - cz 6
Utworzono dnia 06.07.2017, 11:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Przedmiar robót
Utworzono dnia 06.07.2017, 12:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Utworzono dnia 06.07.2017, 12:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia oferty
Utworzono dnia 24.07.2017, 13:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono dnia 17.08.2017, 10:54, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2998
Utworzono dnia: 06.07.2017
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 12.12.2018 09:02, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.7.2017
  • 30.11.2017 12:13, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.7.2017
  • 22.08.2017 14:20, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.7.2017