Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Wybory samorządowe 2018 r.

 

Wyniki wyborów samorządowych w gminie Rybno

 


 

Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 22 października 2018 r.

 

  o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

 

Przewodniczący              

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Agnieszka Zdunek           

 

Załącznik

 


 

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 października 2018 r.

 

   w sprawie uznawania za ważne kart do głosowania

 

 

Przewodniczący       

Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Wojciech Hermaliński  

 

Załącznik

 


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 19 października 2018 r.

 

Dotyczy: rozpoczęcia pracy przez Obwodową Komisję Wyborczą ds. Przeprowadzenia Głosowania

 

Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Przeprowadzenia Głosowania 

Nr 1 w Erminowie, Nr 2 w Rybnie, Nr 3 w Rybnie, Nr 4 w Wężykach

 

w dniu 21 października 2018 r. rozpoczną pracę w lokalach

wyborczych o godz. 6:00

Głosowanie rozpocznie się o godz. 7:00

 

Lokale wyborcze w dniach głosowania będą otwarte

od godz. 7:00 do godz. 21:00

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

  


 

 

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania:

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Erminów), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Erminów), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Rybno), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Rybno), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Rybno), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Rybno), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wężyki), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wężyki), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Przewodniczący               

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Agnieszka Zdunek            

 


 

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania:

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Erminów), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Erminów), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Rybno), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Rybno), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Rybno), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Rybno), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wężyki), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wężyki), powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Przewodniczący               

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Agnieszka Zdunek            

 


 

INFORMACJA

KOMISARZA WYBORCZEGO

W PŁOCKU II

z dnia 25 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II

/-/ Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 5 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rybno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Przewodniczący               

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Agnieszka Zdunek           

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 28 września 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rybno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Przewodniczący               

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Agnieszka Zdunek           

 

Załącznik

 


 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 3 października 2018 r.

 

   Wójt Gminy Rybno informuje mieszkańców gminy Rybno, że każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Rybno – czy został uwzględniony w spisie osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Rybno, pokój Nr 8, od 1 października do 15 października b.r. w godzinach pracy urzędu, tj. 7.00-15.00, we wtorki 10.00-18.00.

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik

 


 

POSTANOWIENIE Nr 297/2018

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rybno

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II

/-/ Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 28 września 2018 r.

 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Sochaczewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II

/-/ Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 28 września 2018 r.

 

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rybno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Przewodniczący               

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Agnieszka Zdunek           

 

Załącznik

 


 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Rybno obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rybno do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie - Nr 1, w liczbie 2, - Nr 2, w liczbie 2, - Nr 3, w liczbie 2, - Nr 4, w liczbie 3, 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie - Nr 1, w liczbie 3, - Nr 2, w liczbie 2, - Nr 3, w liczbie 2, - Nr 4, w liczbie 2,

 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rybno.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Płocku II

Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

Uchwała Nr 3.2018

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 17 września 2018 r.

 

w sprawie stwierdzenia wad w zgłoszeniu

 

Przewodniczący                

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Agnieszka Zdunek            

 

Załącznik

   


 

Uchwała Nr 2.2018

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 11 września 2018 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Przewodniczący               

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

/-/ Agnieszka Zdunek           

 

Załącznik

 


 

Uchwała Nr 1.2018

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

z dnia 11 września 2018 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Przewodniczący Posiedzenia        

Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

Teresa Elżbieta Małkowska          

 

Załącznik

 


 

POSTANOWIENIE Nr 232

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 10 września 2018 r.

 

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II

/-/ Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

POSTANOWIENIE Nr 217

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 10 września 2018 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II

/-/ Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 6 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejsc, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II

/-/ Małgorzata Marta Walisiewicz

 

Załącznik

 


 

ZARZĄDZENIE NR 77.2018

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 roku

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

 

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rybnie w wyborach do Rady Gminy Rybno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Grzegorz Kropiak

 

Załącznik

 


 

OBWIESZCZENIE

Marszałka Województwa Mazowieckiego

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego

/-/ Adam Struzik                  

 

Załącznik

 


 

Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

 

 

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę dnia 21 października 2018 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

 

 


   

   Ostateczne uchwały Rady Gminy Rybno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziałów:

 

 


   

   Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy projekty Uchwały Rady Gminy Rybno w sprawie podziału gminy Rybno na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania.

 

 


 

   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego:

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 7017
Utworzono dnia: 09.03.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Aneta Szymańska
Podmiot udostępniający informację:
USC

Historia publikacji

  • 11.03.2020 14:08, Administrator
    Włączenie widoczności strony
  • 07.02.2020 13:13, Administrator
    Wyłączenie widoczności strony
  • 23.09.2019 08:52, Administrator
    Edycja strony: Wybory samorządowe 2018 r.