Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

2021

 

Wszystkie uchwały Rady Gminy powstałe w roku 2021.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XLVI.225.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLVI.224.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVI.223.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XLVI.222.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVI.221.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XLVI.220.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLVI.219.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLVI.218.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do Programu ,,Opieka wytchnieniowa - edycja 2022"

Uchwała Nr XLVI.217.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:31, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przystąpienia Gminy Rybno do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022"

Uchwała Nr XLV.216.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XLV.215.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2021 r.
Utworzono dnia 09.02.2022, 12:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Uchwała Nr XLIV.214.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:19, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XLIV.213.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLIV.212.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Uchwała Nr XLIV.211.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLIV.210.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:14, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości

Uchwała Nr XLIV.209.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 listopada 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:13, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rybno na rok 2022

Uchwała Nr XLIII.208.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XLIII.207.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLIII.206.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego "Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w perspektywie 2021-2027

Uchwała Nr XLIII.205.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:06, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia stawki za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym

Uchwała Nr XLIII.204.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XLIII.203.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 27 października 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLII.202.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 10:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Uchwała Nr XLII.201.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 09:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLII.200.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 09:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XLII.199.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 09:52, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XLII.198.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 września 2021 r.
Utworzono dnia 08.12.2021, 09:50, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rybno na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XL.197.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:48, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XL.196.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:47, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustanowienia tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Rybno" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu

Uchwała Nr XL.195.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XL.194.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 13 sierpnia 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIX.193.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:40, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIX.192.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 20 lipca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVIII.191.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:37, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięć pod nazwą "Budowa Przedszkola w Rybnie" i "Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno" oraz upoważnienia Wójta Gminy Rybno do złożenia wniosków o dofinansowanie w Programie Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Budownictwo energooszczędne PUSZCZYK - niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej

Uchwała Nr XXXVIII.190.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVIII.189.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:33, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVIII.188.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 29 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:32, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXXVII.187.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:30, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVII.186.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:29, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVII.185.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXXVII.184.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:27, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sochaczewskiemu

Uchwała Nr XXXVII.183.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:26, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Rybno" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu

Uchwała Nr XXXVII.182.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rybno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rybno za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVII.181.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rybno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVII.180.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:10, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVII.179.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:07, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI.172.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r. uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r.

Uchwała Nr XXXVII.178.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 czerwca 2021 r.
Utworzono dnia 03.09.2021, 08:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2020 r. wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI.177.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 09:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXVI.176.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 09:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXVI.175.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 09:04, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVI.174.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 09:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr XXXVI.173.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 09:03, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie funduszu sołeckiego w 2022 roku

Uchwała Nr XXXVI.172.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 09:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno w 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI.171.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 09:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań w roku 2021

Uchwała Nr XXXV.170.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 2 lutego 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 09:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.169.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 09:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV.168.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 08:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.167.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 08:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIV.166.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 08:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca uchwałę Nr XXIX.148.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XXXIV.165.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 08:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXXIV.164.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 26 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 08:57, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXXIII.163.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 08:56, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2021

Uchwała Nr XXXIII.162.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 08:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIII.161.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 11 stycznia 2021 r.
Utworzono dnia 15.04.2021, 08:55, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI.99.2020 Rady Gminy Rybno z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Informacje

Liczba wyświetleń: 2126
Utworzono dnia: 15.01.2021
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Rada Gminy Rybno
Wytworzono:
Przewodniczący Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Wójt Gminy Rybno

Historia publikacji

  • 14.03.2023 15:31, Administrator
    Edycja strony: 2021
  • 09.02.2022 12:34, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XLVI.225.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.
  • 09.02.2022 12:34, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XLVI.224.2021 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2021 r.