Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.3.2022

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.3.2022
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 10 000,00 zł
Termin składania ofert: 22.04.2022 r. do godz. 9:00
Przedmiot zamówienia:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach

Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - strażnica OSP w Matyldowie, strażnica OSP w Cyprianach”, w ramach którego należy wykonać w szczególności:

a) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Matyldowie:
- ocieplenie stropodachu budynku i dachu nad garażem budynku wełną mineralną,
- ocieplenie podłogi na gruncie budynku i zewnętrznych ścian budynku styropianem,
- wymiana drzwi zewnętrznych i okien zewnętrznych,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca zastosowanie pompy ciepła zasilającej instalację ogrzewania podłogowego,
- wykonanie nowych sanitariatów,
- wykonanie nowego podjazdu na zewnątrz budynku dedykowanego dla osób poruszających się na wózku,
- wbudowanie na terenie działki zbiornika na nieczystości płynne,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wymiana oświetlenia żarowego na ledowe.

UWAGA:
Odbiór i utylizacja zdemontowanego przez Wykonawcę eternitu pochodzącego z dachu leży po stronie Zamawiającego.

b) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyprianach:
- ocieplenie poddasza budynku wełną mineralną,
- ocieplenie podłogi na gruncie budynku i zewnętrznych ścian budynku styropianem,
- wymiana drzwi wejściowych i wymiana okien zewnętrznych,
- wykonanie ogrzewania podłogowego z zastosowaniem pompy ciepła z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem elektrycznym,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wymiana oświetlenia żarowego na ledowe.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 04.04.2022, 10:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ termomodernizacja OSP.pdf
Utworzono dnia 04.04.2022, 10:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy OSP.docx
Utworzono dnia 04.04.2022, 10:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.docx
Utworzono dnia 04.04.2022, 10:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - przedmiary robót.rar
Utworzono dnia 04.04.2022, 10:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - dokumentacja projektowa.rar
Utworzono dnia 04.04.2022, 10:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 04.04.2022, 10:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz robót.doc
Utworzono dnia 04.04.2022, 10:01, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz osób.doc
Utworzono dnia 04.04.2022, 10:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Pytania i wyjaśnienia treści SWZ.pdf
Utworzono dnia 14.04.2022, 13:02, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Wyjaśnienia do treści SWZ.pdf
Utworzono dnia 19.04.2022, 12:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 22.04.2022, 10:05, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.pdf
Utworzono dnia 22.04.2022, 11:11, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja Wójta Gminy Rybno z dnia 5 maja 2022 r.pdf
Utworzono dnia 05.05.2022, 11:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 12.05.2022, 09:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 14.06.2022, 12:28, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 1569
Utworzono dnia: 04.04.2022
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 10:54, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.3.2022
  • 14.06.2022 12:28, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 12.05.2022 09:45, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf