Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

Rejestr Instytucji Kultury

   Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Aktualny na dzień 20 maja 2012 r.

 

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora. 

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
- otwarty dostęp do zawartości rejestru; 
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 

3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 


Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

 

Załączniki:

Dział I - Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Utworzono dnia 24.05.2022, 16:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Dział II - Organizacja instytucji kultury
Utworzono dnia 24.05.2022, 16:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Dział III - Mienie instytucji kultury
Utworzono dnia 24.05.2022, 17:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja Instytucji Kultury
Utworzono dnia 24.05.2022, 17:00, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zarządzenie nr 29.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Utworzono dnia 09.03.2018, 09:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zarządzenie nr 14.2016 z dnia 29 luty 2016 r.
Utworzono dnia 09.03.2018, 09:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 4087
Utworzono dnia: 08.03.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Aneta Szymańska
Podmiot udostępniający informację:
USC

Historia publikacji

  • 24.05.2022 17:00, Administrator
    Dodanie załącznika: Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja Instytucji Kultury
  • 24.05.2022 17:00, Administrator
    Dodanie załącznika: Dział III - Mienie instytucji kultury
  • 24.05.2022 16:59, Administrator
    Dodanie załącznika: Dział II - Organizacja instytucji kultury