Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.15.2023

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.15.2023
Tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
Rodzaj zamówienia: usługi
Wysokość wadium: 7 000,00 zł
Termin składania ofert: 22-11-2023  11:00
Przedmiot zamówienia:

Ogólne usługi publiczne

Które postępowanie w tej sprawie: 2
Krótki opis:

 

  W dniu 07.11.2023 r. Gmina Rybno ogłosiła przetarg na zadanie pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 380502W Giżyczki Nastole – Karolków Rybnowski”, na realizację którego Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


W ramach zadania należy wykonać następujący zakres:
-    wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na odcinku o długości 1 180,00 mb w km 0+000 – 1+180,
-    wyrównanie istniejącej podbudowy,
-    skropienie emulsją asfaltową,
-    wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
-    wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego,
    regulacja studzienek.


Planowany termin składania i otwarcia ofert to 22.11.2023 r.

   

 

Wójt Gminy Rybno

/-/ Damian Jaworski

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Utworzono dnia 07.11.2023, 13:43, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

SWZ.pdf
Utworzono dnia 07.11.2023, 13:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 1 - formularz ofertowy.pdf
Utworzono dnia 07.11.2023, 13:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.pdf
Utworzono dnia 07.11.2023, 13:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 3 - przedmiar robót.pdf
Utworzono dnia 07.11.2023, 13:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 4 - dokumentacja.zip
Utworzono dnia 07.11.2023, 13:44, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 5 - projekt umowy.pdf
Utworzono dnia 07.11.2023, 13:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 6 - wykaz robót.pdf
Utworzono dnia 07.11.2023, 13:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 7 - wykaz osób.pdf
Utworzono dnia 07.11.2023, 13:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zał. nr 8 - wykaz narzędzi i wyposażenia.pdf
Utworzono dnia 07.11.2023, 13:45, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf
Utworzono dnia 22.11.2023, 11:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert.pdf
Utworzono dnia 22.11.2023, 12:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Utworzono dnia 01.12.2023, 13:39, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Utworzono dnia 13.12.2023, 13:58, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 409
Utworzono dnia: 07.11.2023
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Marta Cuber-Botorowicz
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 13.03.2024 11:00, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.15.2023
  • 13.12.2023 13:58, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
  • 01.12.2023 13:39, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf