Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.5.2019

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.5.2019
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 10 000,00 zł
dziesięć tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2019-06-24
Przedmiot zamówienia: budownictwo
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów – Cypriany - etap II”          

  1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

     a) Przebudowę drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów-Cypriany o długości 1096,78  mb

        - roboty przygotowawcze,

        -  profilowanie istniejącej nawierzchni,

        -  remont przepustów,

        -  wykonanie czyszczenia istniejącej nawierzchni asfaltowej,

        -  wykonanie skroplenia istniejącej nawierzchni asfaltowej,

        -  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

        -  wykonanie poboczy

        -  wykonanie oznakowania,

        -  inwentaryzacja powykonawcza.

  2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna:

        -  projekt budowlany, 

        -  przedmiar robót budowlanych,

        -  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

        -  wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego,

        -  Zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy obiektu budowlanego z dnia 16.05.2019 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Utworzono dnia 06.06.2019, 13:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

1. SIWZ - Przebudowa drogi 380518W
Utworzono dnia 06.06.2019, 13:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Opis techniczny - 380518W
Utworzono dnia 06.06.2019, 13:41, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Sytuacja i przekroje
Utworzono dnia 06.06.2019, 13:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4. Przedmiar 380518W
Utworzono dnia 06.06.2019, 13:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

5. SST 380518W
Utworzono dnia 06.06.2019, 13:42, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

6. Projekt stałej organizacji ruchu 380518W ETAP II
Utworzono dnia 06.06.2019, 13:59, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert
Utworzono dnia 24.06.2019, 11:34, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono dnia 16.07.2019, 14:53, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zawiadomienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej
Utworzono dnia 22.07.2019, 14:12, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Utworzono dnia 24.07.2019, 13:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2559
Utworzono dnia: 06.06.2019
Dokument opublikował:
Administrator
Dokument wytworzył:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 24.07.2019 13:15, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  • 22.07.2019 14:12, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej
  • 16.07.2019 14:53, Administrator
    Dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty