Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

 

RGK.271.3.2018

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Znak sprawy: RGK.271.3.2018
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 6 000,00 zł
sześć tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2018-03-14
Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Krótki opis:

   

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów-Cypriany”.

1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Przebudowę drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów-Cypriany o długości 1056 mb - roboty przygotowawcze, - profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod projektowane mijanki, - wykonanie czyszczenia istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie skropienia istniejącej nawierzchni asfaltowej, - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, - wykonanie mijanek, - wykonanie poboczy, - wykonanie oznakowania, - inwentaryzacja powykonawcza.

2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna: - projekt budowlano-wykonawczy, - przedmiar robót budowlanych - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego, - zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy obiektu budowlanego z dnia 06.06.2017 r. Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów - Cypriany stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmują wykonanie przebudowy drogi o długości 2155,72 mb. Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 1056 mb w zakresie objętym przedmiarem robót.

 

Załączniki:

Ogłoszenie nr 523240
Utworzono dnia 26.02.2018, 11:16, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

1. SIWZ - 380518W
Utworzono dnia 26.02.2018, 11:18, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Dokumentacja projektowa - opis techniczny cz. 1
Utworzono dnia 26.02.2018, 11:20, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Dokumentacja projektowa - opis techniczny cz. 2
Utworzono dnia 26.02.2018, 11:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Dokumentacja projektowa - organizacja ruchu cz. 1
Utworzono dnia 26.02.2018, 11:21, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

2. Dokumentacja projektowa - organizacja ruchu cz. 2
Utworzono dnia 26.02.2018, 11:22, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

3. Przedmiar robót - 380518W
Utworzono dnia 26.02.2018, 11:23, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

4. STWIOR - SST 380518W
Utworzono dnia 26.02.2018, 11:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Sprostowanie do treści SIWZ z dnia 26.02.2018 r.
Utworzono dnia 14.03.2018, 11:24, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja z otwarcia ofert RGK.271.3.2018
Utworzono dnia 14.03.2018, 11:25, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Utworzono dnia 28.03.2018, 08:17, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
Utworzono dnia 12.04.2018, 09:15, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Informacje

Liczba wyświetleń: 2889
Utworzono dnia: 26.02.2018
Dokument opublikował:
Administrator
Wytworzono:
Bożena Szyperek
Podmiot udostępniający informację:
RGK

Historia publikacji

  • 12.12.2018 08:52, Administrator
    Edycja strony: RGK.271.3.2018
  • 12.04.2018 09:15, Administrator
    Edycja załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
  • 12.04.2018 09:15, Administrator
    Dodanie załącznika: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane